Centrum Pæle kan fejre 50-årsjubilæum. Her adm. direktør Lars Gøttrup Christensen. Pressefoto

Centrum Pæle kan fejre 50-årsjubilæum. Her adm. direktør Lars Gøttrup Christensen. Pressefoto

50 år med Centrum Pæle i Vejle

Centrum Pæle har fået opført to nye, sammenbyggede haller. Vejle-virksomheden kan snart fejre jubilæum.

Af
Af Jacob Hove

Over de kommende 15-20 år skal Vejle-virksomheden Centrum Pæle, der ejes af Aarsleff A/S, producere et sted mellem 20.000 og 40.000 pæle til elektrificeringen af det danske jernbanenet.
I den forbindelse er der blevet opført to nye, sammenbyggede haller på i alt 1.450 m2, som nu bliver taget i brug. Først til fejringen af virksomhedens 50-års-jubilæum og derefter med produktion.
Produktionen af elektrificeringspæle til Aarhus Letbane påbegyndes weekenden efter 50-års-jubilæet, som er den 20. august.
“I første omgang begynder vi altså med pælene hertil og går derefter direkte over til det store, nationale elektrificeringsprojekt. Produktionen udgør kun en mindre del af vor samlede produktion, men det er en vigtig del, idet pælen er forædlet. Vi tænker meget i systemer – altså konkret i et pæle-system – og vil gerne selv producere, hvis vi er bedre end andre, og hvis volumen er stor nok,” siger adm. direktør i Centrum Pæle A/S, Lars Gøttrup Christensen.
Elektrificeringspælene til det nationale jernbanenet bliver op til 6 meter lange. De første pæle leveres fra årsskiftet. For at minimere den tid, pælearbejdet vil spærre for togtrafikken, rammes de ned om natten. “Antallet af pæle er vanskeligt at fastsætte, da det afhænger af afstanden mellem dem – og den kan variere meget. Derfor er skønnet et sted mellem 20.000 og 40.000 stk. i alt. I kurver skal der bruges kraftigere pæle, og ved bl.a. stationer på strækningerne skal der bruges kontra-bardunpæle. Med mellemrum skal der være en opstrammer-vægt, og vi forventer at skulle producere ca. 7.000 af sådanne vægtklodser,” siger Lars Gøttrup Christensen.

Effektivitet

Centrum Pæle har med investeringer i både automatisering og produktionsudstyr været i stand til at øge effektiviteten.
“I sin tid producerede vi cirka en tredjedel af, hvad vi gør i dag med nogenlunde det samme antal medarbejdere. I dag producerer vi altså tre gange så meget med samme antal medarbejdere, og det har kun været muligt fordi vi løbende har investeret meget i automatisering og produktionsudstyr. I dag er vi 30 i produktionen og 14 i administrationen, inkl. udviklingsafdelingen. Mange af vore medarbejdere har været her i mange år – og i det hele taget gør vi meget ud af både uddannelse fagligt og af hele indstillingen til jobbet. Vi går f.eks. ikke hjem før vi er færdige med arbejdet og er der behov for det, producerer vi også i weekenden og gennem ferietiden. Den indstilling gennemsyrer hele vores organisation,” siger Lars Gøttrup Christensen.
Centrum Pæle A/S blev grundlagt i 1965 af de to svogre Tage Skærbæk og Johan Kristoffersen. Først med produktion af bl.a. rør og belægningssten, men kort tid efter starten også piloteringspæle og brønddæksler. Virksomheden har siden 1991 været en selvstændig datter hos Per Aarsleff A/S, og Centrum Pæle har i dag tre søstre i henholdsvis Sverige, Polen og England, som producerer efter de samme principper som i Vejle. Centrum Pæle A/S har siden 1972 solgt pæle til søsterselskabet Centrum Pfähle GmbH i Hamburg.

To nye, sammenbyggede haller på i alt 1.450 m2 er blevet bygget færdigt og skal snart tages i brug.

To nye, sammenbyggede haller på i alt 1.450 m2 er blevet bygget færdigt og skal snart tages i brug.

Publiceret 04 September 2015 12:00