Foto: Lars Saugbjerg

Foto: Lars Saugbjerg

Ny støtteforening for Fredericia

Foreningen Fæstningsbyen Fredericias Venner har set dagens lys og formålet er klart – at bevare, udvikle og formidle Fredericias lange historie som fæstningsby. Og der er brug for bred opbakning fra borgerne foreninger og virksomheder, hvis Fredericia i fremtiden skal være garnisonsby. Det understreger foreningens nye formand, borgmester Jacob Bjerregaard:
”Fredericia er og bliver en fæstningsby. Det ligger dybt i vores DNA. Det ved alle, der har gået en tur på voldene, eller besøgt byen 5.-6. juli.  Men i en tid, hvor forsvarsforlig efter forsvarsforlig har medført nedskæringer og kasernelukninger, så er det afgørende med bred opbakning fra hele byen.”
 Den nye bestyrelse tæller også bestyrelsesformand i GF Forsikring Trekantområdet Jens-Peter Riis Jensen, der blev valgt til næstformand.  Tidligere stabschef ved Telegrafregimentet Kurt Ø. Sørensen er ny kasserer og folketingsmedlem Susanne Eilersen og 2. viceborgmester Ole Steen Hansen er begge valgt som bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsen skal i fællesskab arbejde for at fastholde og udvikle Fredericia som en moderne garnisonsby og derudover sikre folkelig forankring. Opgaverne tæller også en indsats for at udbrede kendskabet til byens unikke militærhistorie, og sidst men ikke mindst skal bestyrelsen støtte arbejdet med at etablere et formidlingscenter om Fredericias militærhistorie. Borgmester Jacob Bjerregaard inviterer hele byen til at støtte op:
”Alle kan være med, og der er brug for alt den støtte, vi kan få. Jeg håber, at rigtig mange fredericianere vil bakke om garnisonen og arbejdet med at udbrede kendskabet til vores unikke historie som fæstningsby.”
Der er allerede åbent for at tegne medlemskab til Fæstningsbyen Fredericias Venner for 50 kr. årligt på foreningens nye hjemmeside www.ffvenner.dk. Her vil der også være oplysninger om foreningens kommende aktiviteter.

Publiceret 04 September 2015 13:30