Soldaterne modtages i rådhusets gård. Foto: Peter Rasmussen

Soldaterne modtages i rådhusets gård. Foto: Peter Rasmussen

5. september:

En flagdag for de udsendte

Landet over hædres, hyldes og mindes de udsendte danske soldater den 5. september - således også i Haderslev

Formålet med flagdagen er at hædre de personer, soldater og andre offentligt udsendte, der er, eller har været, udsendt på en mission som led i Danmarks aktive internationale engagement.
Haderslev Garnison, Soldaterforeninger og Veteraner, samt repræsentanter fra Haderslev Kommune, gennemfører i samarbejde markeringen af Flagdagen for Danmarks udsendte ved fælles parade, march gennem Haderslev bykerne, modtagelse ved rådhuset, samt mindetale og kransenedlæggelse ved garnisonens mindesten.
Samme dag gennemfører 1. Hovedkvartersbataljon/Telegrafregimentet et lukket arrangement for pårørende til de 100 mænd og kvinder som stillede d. 3. august 2015 til gennemførelse af Hærens Basis Uddannelse, HBU hold 2015-II. Dette for at give de pårørende større forståelse for soldatens hverdag og virke.
Der vil i den forbindelse være foredrag om uddannelserne ved Forsvaret, men også stande med fremvisning af soldatens våben, feltrationer, køretøj m.m. Standene er placeret på kasernen og i øvelsesterrænet.

Detaljeret program for markeringen af Flagdagen

Kl. 12.30 Paraden antrådt i Ydre kasernegård.
Kl. 12.35 Garnisonskommandanten ankommer, modtager paraden samt byder gæster
velkommen.
Kl. 12.40 March til Haderslev Rådhus.
Kl. 12.50 Modtagelse samt tale ved Haderslevs Borgmester H.P. Geil.
Kl. 13.00 Tale ved Chef Danske Division (CH/DDIV) Generalmajor Flemming Mathiasen.
Kl. 13.10 March gennem Haderslev by og retur til Indre kasernegård.
Kl. 13.30 Tale og kransenedlæggelse ved mindesten i Indre kasernegård af
Garnisonskommandanten Haderslev oberst Claus Wessel-Tolvig.
Kl. 13.45 Paraden afsluttes.
Kl. 14.00 Mindre traktement i kantine for fremmødte gæster hhv. repræsentanter fra
Soldaterforeningerne.

Tidsplan for Åbent hus ved 1. Hovedkvartersbataljon.

0945 - 1000 Samling i Gymnastiksalen.
1000 - 1010 Velkomst ved kompagnichefen for hovedkvarterskompagniet.
1010 - 1055 Forevisning og gennemgang af den uddannelse de værnepligtige gennemfører.
1130 - 1200 Foredrag om reaktionsstyrke- og sergentuddannelse i Forsvaret.
1215 - 1230 Den værnepligtiges hverdag – fortalt af en værnepligtig.
1230 - 1240 Paraden for flagdag træder an i ydre kasernegård, GK ankommer og paraden
afmarcher.
1235 - 1245 HBUDEL opstiller honnørkommando ved bagporten.
1320 - 1345 Flagdag parade marcherer ind, kransenedlæggelse og tale i indre kasernegård.
1330 - 1400 Foredrag for kommende værnepligtige ved Hovedkvarterskompagniet.
1100 - 1445 Standene er åbne:
Rundtur i militære køretøjer. (Transport til terræn)
Se og smag hvad de værnepligtige spiser når de er på øvelse.
Se de våben som soldaterne bruger.
Uniformen og udrustningens bestanddele.
Besøg de værnepligtiges fristed – KFUM soldaterhjem.
Besøg de professionelle enheder ved Telegrafregimentet:
- Communications- and Information Systems Kompagni.
- Hovedkvarterskompagniet.
Se hvordan de værnepligtige sover i naturen.
Kan du finde soldaterne ude i naturen?
Bliv malet i ansigtet som en rigtig soldat.
Kan du finde vej i mørket?
Forsvarets rekruttering fortæller om spændende uddannelser i Forsvaret.
1500 Soldaterne aftrædes til weekend.

Publiceret 04 September 2015 07:00