hans Holmer (SF)

hans Holmer (SF)

DEBAT:

SF anklager Venstre for løftebrud om SFO-besparelser

Hans Holmer
Næstformand og Folketingskandidat SF-Kolding
Skovbogade 8
6000 Kolding
 
Der skal spares på SFO'en fra næste år – stik imod hvad borgmester Jørn Petersen (V) gik til valg på i 2013. Det får hård kritik fra SF´s Hans Holmer, som kalder det løftebrud
Et enigt Børne – og Uddannelsesudvalg har godkendt, at der i 2016 kan spares i skolefritidsordningerne (SFO), som passer eleverne i 0-3. klasse før og efter skoletid. Besparelsen bliver på ca. 2 mio. kr., svarende til 4% eller fem færre pædagoger. 
 
Besparelsen får SF til at råbe vagt i gevær. De kalder det for et regulært løftebrud, fordi Venstre ved byrådsvalget i 2013 lovede det modsatte, nemlig at bevare kvaliteten i SFO´erne. 
”I SF undrer vi os over at Venstre ønsker at spare. Det er klart, at hvis der er færre voksne om vores børn, så bliver der mindre voksenkontakt og mulighederne for at lave noget med børnene ringere. Jeg synes, det er et løftebrud og harmonerer meget dårligt med, at Venstre gik til valg på at sænke priserne på SFO  og samtidig bevare den kvalitet vi kender i SFOerne i dag,” siger Hans Holmer, næstformand for SF-Kolding og fortsætter
”Vi tror på, at pædagoger betyder noget for børns trivsel. I SF vil vi ikke slække på kvaliteten i SFOerne og vi beder Venstre om at holde deres løfte. Og vi lægger gerne stemmer til det flertal, som bevarer vores SFO´er.  
SF opfordrer Venstre til, sammen med SF, at finde pengene i budgetforhandlingerne for at undgå besparelse på SFO-området. ?
”Vi har i Kolding kommune nogle rigtig gode SFO´er, der tilbyder vores yngste skolebørn en spændende hverdag, hvor de med pædagogisk støtte stifter fællesskaber, udvikler sig socialt og skaber relationer på kryds og tværs, uden for skolens rammer. ?Det vil vi i SF gerne sikre, at Kolding kommunes børn fortsat har - også efter budgetforhandlingerne for 2016” slutter Hans Holmer
 

null

Publiceret 04 September 2015 11:00