Mønster-asylcenter knust

Ikke på et splitsekund, men næsten, er asylcentret i Sommersted gået fra at være et mønstereksempel på, hvordan et asylcenter kan drives til en ganske uvis fremtid. En frivillig ildsjæl er blevet jaget fra centret, og som resultat heraf tager andre deres gode tøj og går.


Det vil sige, de frivillige, der går, forlader ikke arbejdet med at hjælpe asylansøgere til at få gode oplevelser i mødet med os danskere. De lægger blot deres kræfter andet sted - hos Venligboerne i Haderslev bl.a.
Hele miseren begyndte i slutningen af juni, da asylcentret fik en ny leder. Fra at være et asylcenter, hvor frivilliges spontane idéer kunne realiseres, mangfoldige initiativer gennemføres og en tæt personlig kontakt mellem flygtninge og lokale udfoldes, førte en ny ledelsesstil til mistillid til de frivillige, kontrol og stopklodser.


For at få rettet asylcentret på rette spor igen sendte de frivillige et brev til centerledelsen, hvori de beskrev forholdene, som de havde oplevet dem. På de frivilliges vegne underskrev Tina Kjær, der i hele perioden har været koordinator for det frivillige arbejde. Hun stod for en usædvanlig påskønnelsesværdigt indsats.


Brevet førte til et såkaldt dialogmøde mellem frivillige og to medlemmer fra dialoggruppen i Jammerbugt Kommune, der står for en række asylcentre. Mødet forløb godt og gnidningsløst. I aftes blev det fulgt op af endnu et møde, der skulle være med til at rette nogle skæve tråde ud. Det blev indledt med, at Tina Kjær blev indkaldt til et møde på kontoret, hvor lederen og personalet gjorde det klart, at de ikke længere ønskede at se hende som frivillig på centret mere.


Det var uprofessionelt gjort - og alene til skade for den forbilledlige integrationsmodel, der var taget hul på i Sommersted.


Asylansøgerne er de egentlige tabere, hvilket asylcentrets ledelse åbenlyst har været ligeglad med.


En ny frivillig gruppe er dannet. Foreløbig bakkes den kun op af meget få frivillige.


Havkatten Calle

Publiceret 04 September 2015 07:00