Formand for Fredericia Kommunes Miljø- og Energiudvalg Christian Bro.

Formand for Fredericia Kommunes Miljø- og Energiudvalg Christian Bro.

Olieforurening:

Miljøstyrelsen vil skærpe kontrol

Miljøstyrelsen har offentliggjort sin redegørelse om forureningen af Shells havneterminal og den sydlige del af Østerstrand.
”Det er en redegørelse, som vi i Fredericia Kommune længe har set frem til at modtage," siger formand for Fredericia Kommunes Miljø- og Energiudvalg Christian Bro i en pressemeddelelse.
Han hæfter sig ved, at Miljøstyrelsen er nået frem til, at det er nødvendigt med skærpet tilsyn og kontrol med Shell – og at de nu er i gang med at indføre det.
”Det vil være relevant at stille konkrete krav til Shell, for at undgå nye forureninger," siger Christian Bro.
”Vi ved jo blandt andet fra en forurening i 2008, hvor der skete et stort udslip fra en tank med et olieprodukt, der bruges til asfaltproduktion, at selv tyktflydende produkter uden videre og meget hurtigt kan finde vej ud i Lillebælt fra Skanseodden. Så sent som i påsken i år var der et stort oliespild på Skanseodden, der ledte til forurening på Østerstrand. Årsagen til spildet var, at der skete en trykstigning i et rør, så røret revnede. Belægningen under rørene burde være tæt, men olien kunne løbe direkte ud på jorden. Dette understreger behovet for yderligere tilsyn og vedligeholdelse af anlægget.”
Om Fredericia Kommunes rolle, i forbindelse med den store forurening på Skanseodde i midten af 1980'erne, fremgår det af redegørelsen og de tilhørende bilag, at kommunen med det samme tog fundet af den massive forurening på Skanseodde alvorligt og håndterede forureningen.
Fredericia Kommune overdrog i 1993 rollen som miljømyndighed til det tidligere Vejle Amt. Amtet var miljømyndighed frem til kommunalreformen i 2007, hvor Miljøstyrelsen overtog rollen som miljømyndighed.
”Uanset lovgivning, de ansvarlige myndigheders tidligere indsats og den fremadrettede indsats i forhold til både ny og gammel forurening tror jeg, at Fredericias borgere vil være enige med mig i, at det ikke står til diskussion, hvem der er synderen. Det er sagt før, at det er Shell, der er årsag til forureningen, og de har et stort ansvar for, at der bliver ryddet op”, siger Christian Bro, der forventer, at Shell påtager sig ansvaret for forureningen og hurtigt og ordentligt sikrer, at forureningen af Østerstrand bringes til ophør, og at der ryddes op, så den afspærrede del af den offentlige strand kan genåbnes.
"Jeg vil sammen med den politiske følgegruppe fra regionen holde øje med, at der sættes handling bag alle de gode intentioner."
Miljøstyrelsens redegørelse til ministeren kan ses på Fredericia Kommunes hjemmeside.

Publiceret 04 September 2015 08:15