Randers :

Forslag om nye takster i Udbyhøj Lystbådehavn

Af
Dan Jensen

Der forslås nu ændringer i taksterne for bådpladserne i Udbyhøj Lystbådehavn.
Foreningen Udbyhøj Lystbådehavn, der har ca. 90 medlemmer mener at den nuværende aftale om stigende leje skal ophæves, og at bådpladserne fremover lejes gennem havnefogeden.
I den forbindelse forslås, at der oprettes to nye takster for pladser - en takst for jollepladser og en reduceret pris for enkelte store pladser, der har vanskelige besejlingsforhold.
Sagen behandles i kultur- og fritidsudvalget i næste uge.

Publiceret 04 September 2015 06:30