Køge Park er et stort ønske hos en lang række idrætsforeninger i lokalområdet.

Køge Park er et stort ønske hos en lang række idrætsforeninger i lokalområdet.

Bred opbakning til Køge Park

Foreningerne er ikke i tvivl: Der er brug for Køge Park.

Af
Martin Rasmussen

Der er helt entydigt behov for Køge Park med de flere og bedre faciliteter, som byggeriet af et nyt stadion vil medføre. Det er det klare budskab fra fem lokale idrætsforeninger, som efter et møde i denne uge retter en appel til politikerne i byrådet, som i den kommende tid skal tage stilling til det store projekt.
- Køge Park er en fantastisk mulighed for at løfte både de enkelte klubber og det samlede idrætsmiljø i området, siger formand Jan Rasmussen fra Køge Cricket Klub, der således understreger, at Køge Park ikke udelukkende er et eliteprojekt.
Han peger på, at der aktuelt er et underskud af halkapacitet i Køge Kommune, som under alle omstændigheder bør løses, og at der er brug for bedre faciliteter. Dertil kommer, eksempelvis håndboldklubben og volleyballklubben mangler et samlingssted for hele klubben.
Desuden peger Jan Rasmussen på, at der er en række synergieffekter at hente for foreningerne ved at "bo" tæt på hinanden.
- Vi går helt klart ind for projektet og ser en række fordele. Der er blandt andet mulighed for et fælles cafeteria og en idrætsskadeklinik, siger han.
Helt overordnet er der også spændende muligheder for at skabe et samlet idrætsmiljø, hvor man kan inspirere hinanden og samarbejde i det daglige, og hvor det også vil være oplagt for medlemmerne af én klub at prøve nye sportsgrene, fordi det ligger i samme anlæg.
Repræsenteret ved denne uges møde var udover cricketspillerne også bueskyttelauget, volleyballklubben, håndboldklubben og petanqueklubben. Dertil kommer blandt andet også, at HB Køge og basketballklubben også bakker helhjertet op om Køge Park-projektet.

Publiceret 08 September 2015 11:00