En klassisk, men ikke hensigtsmæssig, afleveringssituation foran Dansborgskolen, påpeger færdselspolitiet, der i de forløbne uger har foretaget kontrolaktioner ved kommunens skoler.

En klassisk, men ikke hensigtsmæssig, afleveringssituation foran Dansborgskolen, påpeger færdselspolitiet, der i de forløbne uger har foretaget kontrolaktioner ved kommunens skoler.

- Forældre skal stå tidligere op..

Det er entydigt fortravlede og stressede forældre, der er med til at skabe usikre trafiksituationer, når skoledagens starter.

Det mener Købehavns Vestegns Politi, der i de forløbne tre uger har gennemført en række kontrolaktioner på og omkring skolevejene i Hvidovre.
Politiindsatserne har især været fokuseret på: bilernes hastighed, om børnene er fastspændt i bilerne i sikkerhedssele, om førerne selv husker at anvende sikkerhedssele, skolepatruljernes arbejde og forældrenes trafikale adfærd, herunder parkering, i forbindelse med aflevering af børn ved skolerne.
- Vi har været ude og vise flaget og vist børnene og deres forældre, at der er nogle ting, de skal være opmærksomme på. Og vi så gerne, at forældrene var lidt mindre tilbøjelige til at parkere børnene helt inde i klasseværelset. Det er bedre at børnene kører selv, eller forældrene står et kvarter tidligere op, så de ikke bliver så stressede, når de afleverer børnene, siger funktionsleder Erik Andersen til Hvidovre Avis.
I Hvidovre Kommune blev der foretaget i alt 20 kontroller og det medførte, at politiet noterede 75 sager. Af de 75 sager var 55 af dem hastighedssager. De resterende 20 sager handlede i langt overvejende grad om, at forældre kørte ind eller parkerede bilen på steder, hvor det ikke var lovligt.
- Det er klart uhensigtsmæssigt, at forældrene afleverer deres børn med motoren kørende Det er heller ikke hensigtsmæssigt at sætte børn af, hvor man ikke må standse, fordi man er sent på den, eller har glemt gymnastikposen, tilføjer Erik Andersen.
Ud over at forældre skal stå tidligere op, så opfordrer han desuden til, at man som forælder lader sine børn cykle eller gå i skole.

key

Publiceret 08 September 2015 08:00