Hvidovre Frivillighedsuge

Sidste fredag i september, er af det centrale frivillighedsråd udråbt til Frivillig Fredag, den nationale dag hvor alt frivilligt arbejde anerkendes og hædres på forskellig vis i landet 98 kommuner.

Den nationale frivillighedsdag startede i 2012, i forlængelse af at 2011 var FN's Frivillighedsår. I Hvidovre blev frivillighedsåret fejret med den store Frivilighedsmesse, der samlede frivilligt arbejde fra alle områder til en fælles festdag med underholdning og debat om frivilligheden grænser.

Frivillighedens ansigter i Hvidovre

Siden 2012 har en arrangørgruppe bestående af repræsentanter fra Hvidovres frivillige foreninger og Hvidovre Kommune, i samspil skabt ideerne og rammerne for afholdelse af Frivillig Fredag i Hvidovre.
Portrætserien Frivillighedens ansigter blev startet op i 2012, og er en fotoudstilling med Hvidovres frivillige ansigter der samtidig viser mangfoldigheden i forskellige former for frivilligt arbejde. Portrætserien er blevet udvidet med nye portrætter årligt i forbindelse med den Frivillige Fredag fejring, og der bliver i 2015 igen mulighed for at lade sig fotografere til samlingen.
Der afholdes foto workshop mandag - torsdag i foyeren ved Hovedbiblioteket fra kl. 11.00-15.00 samtidig med at de frivillige foreninger kan booke en frivillig fotograf, der kan komme på besøg i foreningen, hvis man foretrækker at blive fotograferet ude i sin forening/projekt. '- Vi håber, at rigtig mange igen i år vil lade sig fotografere til udstillingen, og gerne frivillige fra områder/foreninger der endnu ikke er med i serien, udtaler Niels E. Pedersen fra arrangørgruppen. Udstillingen vil vokse på “tørresnoren'' i Hovedbiblioteket og foran medborgerhuset i løbet af Frivillighedsugen, og får man ikke mulighed for at kigge forbi i løbet af ugen, kan man gå en tur på Hovedbiblioteket i løbet af oktober måned og se den nu fireårige portrætserie: Hvidovres Frivillige Ansigter

Virksomheders samspil med frivillige

Som noget nyt i 2015 vil der i Frivillighedsugen blive afholdt et fyraftensmøde med fokus på CSR-strategier som åbning for samarbejde mellem frivillige og virksomheder og institutioner. CSR er en forkortelse for Cooperate Social Responsibility, og omhandler kort fortalt virksomheders sociale ansvar både i forhold til grønne profiler med valg af bæredygtige løsninger og samarbejder med frivillige foreninger/projekter for at styrke lokalsamfundene.
Via CSR kan virksomhederne vise omverdenen, at de er ansvarlige virksomheder, der også ønsker at bidrage og gøre en forskel. Noget som mange kunder er begyndt at få blik for indenfor de fleste brancher. Et meget kendt eksempel på et vellykket samspil er Fødevarebanken, der gennem aftale med Irma/Coop Danmark får overskudsfødevarer til uddeling hos socialt udsatte grupper. Ideen om fyraftensmødet er opstået i arrangørgruppen for Frivillig Fredag, da man gerne vil afsøge om der mon også er grobund for et mere formaliseret samspil mellem Hvidovres virksomheder/institutioner og frivillige foreninger.
- Vi har været så heldige at få aftaler med tre toneangivende virksomheder, der alle har samspil med den frivillige verden som del af deres CSR strategi, så vi håber at både virksomhedsrepræsentanter, institutionsledere og frivillige foreninger har lyst til at deltage på fyraftensmødet, for at lade sig inspirere, udtaler Betina Engelhardt Rasmussen, på vegne af arrangørgruppen.
Der er gratis adgang til det Frivillige Fyraftensmøde, alle er velkommen til at komme og høre oplæggende. Der vil på mødet være salg af øl og vand ved Hvidovre Teaterforening til rimelige priser.

Hvem bliver Hvidovres kasketkarl(inde)?

Hvidovre Frivillighedsuge sluttes af på selve Frivillig Fredag med et hyggeligt arrangement for Hvidovres frivillige på Risbjerggård fredag d. 25. september kl. 16.00 til ca. kl. 18.00.
Teater Vestvolden har doneret et underholdningsindslag til dagen, så der vil traditionen tro være god underholdning “Så Hatten Passer” med skuespillerne Claus Bue og Christian Damsgaard. Samtidig serveres kaffe og lækker kage fra det traditionelle Hvidovrianske kagebord.
- Som noget nyt i år har BuQettens kvinder, der de sidste par år har hjulpet med servering, fået følgeskab af repræsentanter fra Hvidovre Kommunalbestyrelse, der kigger forbi for at kredse for kommunens frivillige, der på mange områder er det sociale lim i vort lille lokalsamfund, uddyber Lene Christensen fra arrangørgruppen.
På Frivillig Fredag afsløres det også hvem af Hvidovres Frivillige, der mon kan bryste sig af at have haft flest forskellige kasketter på i sit frivillige virke. Hvidovre er fyldt med ildsjæle, der på den ene eller anden måde udøver frivilligt arbejde, og rigtig mange har ofte flere jern i ilden. Arrangørgruppen har derfor besluttet, at det kunne være underholdende at finde frem til rekordindehaveren i kasketter for frivilligt virke. Det er samtidig også en anden måde at uddele en frivilligpris, med et mere humoristisk tilsnit.
Det lokale BN-broderi har generøst doneret kasketter til eventen, og det bliver spændende at se hvem af Hvidovres frivillige der kommer med i opløbet. Arrangørgruppen har derfor udpeget en dommerkomiteen, der skal vurdere alle indsendte indstillinger med henblik på at udpege hvem der skal dyste om titlen: Hvidovres Kasketkarl(inde) 2015.
I dommerkomiteen sidder Ældresagen i Hvidovre, Café Hjertetræets frivilligforening og Røde Kors-Hvidovre. Alle kan frit indsende indstillinger til Hvidovres Kasketkarl(inde) - de skal blot sendes senest den 11. september til en af følgende mailadresser: Niels i Fritidsbutikken (npe@hvidovre.dk, Lene i BuQetten (lct@hvidovre.dk) eller Betina i Ældre- og Handicap (btk@hvidovre.dk). Husk at der skal angives antal af kasketter til dommerkomiteen vurdering. Arrangørgruppen håber, at rigtig mange vil støtte op om markeringerne i Hvidovre i anledning af den nationale frivillighedsdag Frivillig Fredag.
Arrangørgruppen består af repræsentanter fra: Hvidovre Frivillighedsråd, Hvidovre Ældreråd, Ældre Sagen i Hvidovre, Røde Kors-Hvidovre, Cafe Hjertetræets cafeforening, Forbrugergruppen Vest, Hvidovre Lokalhistoriske Selskab, Venskabskredsen i Avedøre, Hvidovre Idrætsforening, Fritidsbutikken i Avedøre, Kulturhuset BuQetten og Ældre- og Handicap, Hvidovre Kommune.
For spørgsmål til arrangementerne eller bestilling af fotografer til portrætserien kontakt Niels (tlf. 23 24 10 82), Lene (tlf. 50 84 39 53) eller Betina (tlf. 36 39 38 21).

Publiceret 08 September 2015 08:00