Nich Bendtsen.

Nich Bendtsen.

- Kommunalbestyrelsen er blevet korrekt informeret...

- Men uheldigt at IT-fejl gav personer, der ikke skulle have haft det, adgang til fortrolige dokumenter...

- Hvis man læser sidste uges udgave af Hvidovre Avis, kan man få den opfattelse, at forvaltningen har forsøgt at forhindre kommunalbestyrelsen i at få viden om en konkret sag, der var på økonomiudvalgets lukkede dagsorden mandag den 24. august. Det er selvfølgelig ikke tilfældet. Desværre har avisen ikke kontaktet borgmesteren eller mig, så vi kunne tilføje vores kommentar til forløbet. Det er højst beklageligt, og derfor vil jeg her ridse forløbet op...

Af
oas@hvidovreavis.dk

Således skriver Hvidovre kommunaldirektør, Nich Bendtsen til Hvidovre Avis som en reaktion på sidste uges forside, hvor Hvidovrelistens næstformand, Frank Løber samt Arne Bech gav udtryk for, at kommunalbestyrelsen ikke var blevet korrekt informeret i afskedigelsessagen mod kommunens plan- og miljøchef...

En fejl

Her kommer så kommunaldirektørens opridsning af situationen:
- Onsdag den 19. august om eftermiddagen bliver dagsordenen til økonomiudvalgets møde den 24. august sendt ud per e-mail til kommunalbestyrelsens medlemmer. Dagen efter bliver borgmesterkontoret gjort opmærksom på, at en større gruppe personer end dem, der skal have adgang til de lukkede dagsordenspunkter og bilag til disse, har adgang til det drev, hvor dokumenterne ligger. Da der er tale om fortrolige og personfølsomme oplysninger, må dette ikke forekomme. Derfor beslutter forvaltningen at fjerne dokumenterne fra drevet - og i stedet sende en kopi af sagen med bud til økonomiudvalgets medlemmer, så de har mulighed for at forberede sig på sagen. Det gør vi af hensyn til datasikkerheden i forhold til personfølsomme oplysninger...
- Fredag bliver vi kontaktet af et kommunalbestyrelsesmedlem, der ikke længere har adgang til bilaget til økonomiudvalgets møde, fortsætter Nich Bendtsen:
- Medlemmet bliver sat ind i problemstillingen over telefonen. Kommunalbestyrelsen bliver desuden den formiddag orienteret om, at der ikke længere er adgang til bilaget på grund af tvivl om, hvem der kan læse det. Samme dag beder et kommunalbestyrelsesmedlem om at få bilaget. Det får medlemmet - og det bliver samtidig sendt per e-mail til samtlige kommunalbestyrelsesmedlemmer, der bliver indskærpet, at de har tavshedspligt og skal slette materialet inden for 30 dage. Så faktum er, at materialet til økonomiudvalgsmødet ligesom det plejer, blev sendt ud til alle kommunalbestyrelsesmedlemmer. Pga. tvivl om, hvem der kan læse bilaget, bliver det fjernet fra drevet igen. Det gør vi af hensyn til sagens fortrolige karakter og af hensyn til datasikkerheden. Det betyder rent praktisk, at medlemmerne i en kortere periode fra torsdag til fredag ikke har adgang til bilagene til økonomiudvalgets møde, ligesom de plejer at have. Men de får så bilaget per e-mail, da de beder om sagsindsigt, og har det igen fra fredag...

Stærkt beklageligt

- Det er stærkt beklageligt, at der sker en it-fejl, der betyder, at andre end de, der er berettigede til det, kan gå ind og se så personfølsomme oplysninger, som der her var tale om.
Og i den givne situation, mener jeg, at vi gjorde det rigtige ved så hurtigt som muligt at sikre, at adgangen blev lukket, og samtidig sikrede vi os, at de relevante beslutningstagere, nemlig Økonomiudvalgets medlemmer, fik de nødvendige oplysninger inden for tidsfristen. I øvrigt gav borgmesteren en redegørelse for hele sagen på kommunalbestyrelsesmødet den 25. august, da et medlem spurgte til det.
Det kom desværre heller ikke med i avisens artikel i sidste uge. Hvis man er interesseret i at høre, hvad der blev sagt på kommunalbestyrelsesmødet, kan man finde en lydfil fra mødet på hvidovre.dk og lytte til punktet eventuelt, slutter Nich Bendtsen...

Publiceret 08 September 2015 08:00