Nyt samarbejde om naturformidling

Pædagoger skal blive bedre til at bruge naturen i arbejdet med børn i daginstitutioner. Det konkluderer en ny undersøgelse fra Danmarks Evalueringsinstitut, og biolog og underviser Tau Rasmussen fra VIA University College er godt i gang med at gøre den nye generation af pædagoger klar til opgaven. Han har indledt et samarbejde med Randers Naturcenter om at formidle Naturens Dage i løbet af september
 
På søndag 13. september er udråbt til Naturens Dag, hvor Friluftsrådet, Danmarks Naturfredningsforening og en masse lokalforeninger over hele landet sætter fokus på at få børn ud i naturen. I Randers er det Randers Naturcenter, der står for arrangementet, og naturcenterleder Helle-Marie Taastrøm har valgt at udvide med tre dage i denne uge, hvor daginstitutioner er inviteret til at få et indblik i alt, der kryber, kravler, vokser, flyver eller går i den nære natur.
Alle naturens dage på Randers Naturcenter bliver planlagt og udført i et samarbejde med de studerende på pædagoguddannelsen på VIA University College i Randers. Natur og naturfænomener er et af seks temaer i de pædagogiske læreplaner, som alle dagtilbud for børn er forpligtet til at udarbejde, og en ny undersøgelse fra Danmarks Evalueringsinstitut viser, at indsatsen bør opkvalificeres i mange af landets daginstitutioner.
Undersøgelsen viser blandt andet, at det kun er få dagtilbud, der løbende tilbyder voksenstyrede aktiviteter inden for temaet. Biolog og underviser på Tau Rasmussen er opsat på at gøre sine studerende på pædagoguddannelsen i Randers klar til at løfte opgaven.
”Det giver de studerende rigtig meget at være med til at arrangere og lede et arrangement. Der sker altid noget uventet, når man har med børn at gøre, og her kan de sparre med hinanden og få støtte og vejledning fra fagpersoner. Målet er, at de skal blive bedre klædt på til at arbejde med natur og udeliv i praktikperioder, og når de er færdiguddannede,” siger Tau Rasmussen.
”Vi ser rigtig meget frem til samarbejdet med de studerende. Det er vigtigt, at fremtidens pædagoger har fokus på at give børnene gode oplevelser i den nære natur – det er sundt at bevæge sig i det fri, og det giver børnene en følelse af samhørighed med naturen, der kan betyde meget for omsorgen for miljøet på den lange bane,” mener Helle-Marie Taastrøm.

På Naturens Dag, søndag 13. september, holder Randers Naturcenter åbent fra kl. 10.00 til kl. 14.00, og der vil være masser af aktiviteter i børnehøjde.

Publiceret 08 September 2015 12:00