Rerup:

"Kommunen skønner bevidst i ond tro"

Af
Mogens Rerup

Rosenvænget 11

Kommunen skal følge loven siger Karl Erik Olesen
Alle bør vide, at der erkendt er en masse skøn, når man træffer en afgørelse, hvilket ikke har noget med lovgivning at gøre. Dagpengeafdelingen skønner konsekvent til ulempe for borgeren og til fordel for kommunens budget.
Må jeg komme med et eksempel. En velfungerende mand bliver erkendt fejlopereret i jan. md. 2015. Ved udgangen af juni md. vil man stoppe sygedagpengene, da pgl. har været sygemeldt i 22 uger, uagtet at man godt ved, at manden skal reopereres den 12. juni 2015.
Den 23. juni skriver den opererende overlæge, at sygefraværet efter den type operationer ”varer tit ½ år”, og at der derefter ikke er særlige skånehensyn.
Det tolker kommunen sådan, at det er yderst usikkert, hvornår manden kan forventes raskmeldt – uagtet at et normalt skolebarn kan regne det forventede raskmeldingstidspunkt ud. Helge Gellert nægter at læse, hvad hans ansatte har skrevet, for de har truffet en beslutning, og den følger han.
Når det står sådan i en lægeerklæring, så skal kommunen jf. lovens § 27, stk. 1.nr. 3 forlænge udbetalingsperioden i op til 2 x 52 uger, hvis raskmelding skønnes at kunne finde sted i dette tidsrum, hvilket må siges at være tilfældet.
Den 27. august skriver samme overlæge, at pgl. er fuldt arbejdsdygtig fra starten af dec. md. 2015.
Hertil svarer kommunen, at det siger alene noget om helbredstilstanden nu, men ikke på revurderingstidspunktet den 30. juni 2015, hvorfor beslutningen fastholdes.
Så skønner man bevidst i ond tro til skade for borgeren, og det har intet med lovgivningen at gøre.

Publiceret 08 September 2015 13:00