Andelshaverne i Havnbjerg Vandforsyningsselskab har modtaget et tilbud fra Sønderborg Forsyning, som de har takket ja til. (Modelfoto)

Andelshaverne i Havnbjerg Vandforsyningsselskab har modtaget et tilbud fra Sønderborg Forsyning, som de har takket ja til. (Modelfoto)

Endnu et vandværk drejer hanen om

Andelshaverne i Havnbjerg Vandforsyningsselskab har besluttet at nedlægge selskabet og overdrage vandforsyningspligten til Sønderborg Forsyning

På den ekstraordinære generalforsamling den 18. maj i år besluttede andelshaverne i Havnbjerg Vandforsyningsselskab at modtage et tilbud fra Sønderborg Forsyning, der medfører, at de overtager vandforsyningen af de vandforbrugere, der i dag bliver forsynet af Havnbjerg Vandforsyningsselskab. Det medfører at vandforsyningsselskabet nedlægges i 2016.
Havnbjerg Vandforsyningsselskab vil efter planen standse vandproduktionen i december 2015. Selskabet vil derefter bruge en del af 2016 til at afvikle alle de anlægsaktiver, som Sønderborg Forsyning ikke overtager og afvikle gæld og tilgodehavender. Når det er sket, nedlægges selskabet.

Flere fordele

I tilbuddet fra Sønderborg Forsyning indgår en del goder for forbrugerne, som automatisk aflæsning af vandmålerne, udskiftning af udtjente hovedledninger og ikke mindst lavere vandpriser.
Årsagen til at Havnbjerg Vandforsyningsselskab har taget den tunge beslutning at nedlægge sig selv, er de stigende krav fra ministerier og kommune til drift og hygiejne, som øger de faste driftsomkostninger.

Udtjent

Da væsentlige dele af vandværket var udtjente, mente bestyrelsen, at tiden var kommet til at overveje, om det var formålstjenligt at fortsætte driften. Heldigvis har Sønderborg Forsyning vist stor imødekommenhed, lyder det i en pressemeddelelse.
Havnbjerg Vandforsyningsselskab blev grundlagt i 1911 med det flotte navn 'Vandforsynings-Selskabet for Hagenbjerg og Omegn. e. G. m. u. H. zu Hagenberg'. Pumpen var drevet af en vindmotor, og der var cirka 45 andelshavere.
I dag ejes vandværket af 145 andelshavere. Der er 198 forbrugssteder, der aftager omkring 25.000 m3/år. Den vinddrevne pumpe er for længst udskiftet med elektriske pumper.
Følg udviklingen på havnbjergvv.dk.

Publiceret 12 September 2015 07:00