Molle Lykke Nielsen (DF)

Molle Lykke Nielsen (DF)

DEBAT:

Cykelparkering ved banegården

Molle Lykke Nielsen, Næstformand i Teknikudvalget, DF
Mosegyde 11
Hejls


Cykler man til banegården eller den ny busstation, så vil man opleve at det ikke altid er let at finde et cykelstativ. Cyklerne står eller ligge uden foran banegården i et rod.
Det gøres der nu noget ved. Der etableres ny og forbedret cykelparkering tre steder ved Kolding Banegård.
I samarbejde med DSB er der søgt midler til projektet gennem Cykelpuljen, og samlet består projektet af ca. 500 cykel p-pladser mod de i dag ca. 420 eksisterende.
Pladserne vil blive fordelt på banegårdspladsen, på perronen ved spor 1 samt ved opgangen til Jens Holms vej. De 500 pladser vil alle blive af høj standard med overdækning og belysning, ligesom der vil være cykelpumpe.
Det er en god ting, som vil være til glæde for mange. Cykler man vil man vide at der mange steder er hullede cykelstier. Vi er opmærksom på det og arbejder også på at forbedre det.

Publiceret 12 September 2015 19:00