Der var ikke heloverdækning over blok 12, da arbejdet med at tætne taget begyndte. Det er der nu, så der ikke opstår yderligere vandskader, lyder det fra KAB.

Der var ikke heloverdækning over blok 12, da arbejdet med at tætne taget begyndte. Det er der nu, så der ikke opstår yderligere vandskader, lyder det fra KAB.

Frihedens blok 12 er nu helt overdækket

Sidste weekend gik det galt igen i blok 12 i Boligselskabet Friheden. Endnu en omgang voldsom regn betød flere vandskader i boligblokken, der nu har fået heloverdækning på taget

Uventet mange skybrud og delvis overdækning er årsagen til at blok 12 i Frihedens Boligselskab den seneste måned har været udsat for flere vandskader. Sidste weekend skete det igen, så det nu er i alt 21 boliger, der er ramt af vandskader.

Af
key

Selv om der siden sidste uges artikel i Hvidovre Avis er kommet ekstra overdækning på blokken, melder KAB ikke noget om, om afdækningen har været utilstrækkelig.
Har taget været afdækket under tagrenovationen? - Ja, der har været afdækket etapevis ved ovenlysvinduer, tilslutninger ml. nyt og gammelt tag, mm. i det tempo arbejdet er udført, skriver KABs kundechef Annette Birkov til Hvidovre Avis i en mail.
Af mailen fremgår det også, at der ikke har været etableret heloverdækning under renoveringen af blok 12.
- Det blev vurderet, at det var vigtigt at få arbejdet med nødværgeforanstaltning hurtigt i gang, fortsætter kundechefen.
Det primære arbejde med at gøre taget tæt er afsluttet i den forløbne uge, men KAB melder, at det nu alligevel er besluttet at etablere en let heloverdækning.
- Vi vil være sikre på, at der ikke er mulighed for at mere vand kan trænge ind i boligerne, skriver Annette Birkov til Hvidovre Avis.
Hun tilføjer, at årsagen til at der alligevel er opstået vandskade i blokken skyldes, at det ikke har været nemt at gøre overgange mellem gammelt og nyt tag tæt.

21 boliger ramt

Med de seneste vandskader, der opstod i weekenden den 5. september, er i alt 21 boliger ramt. Det betyder, at flere beboere må bo i deres lejligheder med afdækning og larmende maskineri, der skal tørre boligen. Præcis hvor voldsomme skaderne er kan KAB ikke oplyse, men Hvidovre Avis har været i kontakt med beboere, der har fået beskadiget deres inventar. Ligeledes kan man udefra se, at nogle beboere har fået opsat plastik og rør, der udleder vand fra lejligheden.
De gentagne vandskader i ejendommen betyder, at der aktuelt er tre lejligheder, hvis beboere er blevet genhuset.
- Der er forskellige muligheder for genhusningsbolig, hvilket aftales individuelt. Aktuelt er der opstillet beboerhoteller i afdelingen, fortæller Annette Birkov.

Udbedring af vandskader tager tid

Som skrevet i sidste uges avis var de første vandskader årsag til, at arbejdet med tætning af taget blev forceret, så der blev arbejdet i 12-timersdrift. Det arbejde er nu overstået.
- Arbejdet med at gøre taget tæt er blevet forceret – udbedring af vandskaderne i boligerne vil tage tid, men det forsinker ikke de øvrige renoveringsarbejder. Hvornår boligerne er udbedret efter vandskade afhænger af vandskadens omfang, fortæller Annette Birkov.

Beboerne får løbende info

På mødet den 7. september blev beboerne desuden informeret generelt om håndtering af vandskader og nødværgeforanstaltningerne på taget. KAB påpeger endvidere, at alle berørte beboere løbende er blevet informeret om håndteringen af vandskaden i deres bolig, og at der fortsat vil blive givet individuel information.
- Afslutningsvis vil jeg gerne endnu engang understrege, at vi helt klar over, at det er belastende for de beboere som er berørte af vandskade og derfor bidrager alle til håndtering af den samlede situation, slutter kundechef Annette Birkov.
I følge Hvidovre Avis' oplysninger deltog ca. 25 beboerne i informationsmødet sidste mandag. Det er ca. halvdelen af det antal, der kunne have deltaget.
Hvidovre Avis har desuden forsøgt at få en kommentar om årsagen til de gentagne vandskader fra både bygherre Adserballe & Knudsen og den rådgivende ingeniør Henrik Larsen Rådgivende Ingeniør. Ingen af dem har dog ønsket at udtale sig under henvisning til en aftale med KAB om, at de ikke udtaler sig til pressen. Det samme gælder Boligselskabet Frihedens afdelingsbestyrelse, der repræsenterer beboerne.


Publiceret 15 September 2015 08:00