HAR FÅET LEGAT

Overlæge, klinisk lektor, dr.med. Ulrik Dixen, Hvidovre Hospital, har modtaget et legat på 100.000 kr. fra Eva & Henry Frænkels Mindefond. Pengene skal anvendes til undersøgelse af spørgsmålet om medicinsk eller kirurgisk behandling af forkammerflimren, hvor patienter vil blive efterundersøgt med hjemmeoptagelse af hjerterytmen og ultralydsundersøgelse af hjertet i mellem to og fem år.

Publiceret 15 September 2015 08:00