Kom videre på nettet

Du bruger nettet, men vil gerne have tips til bedre at kunne finde det du søger, samt idéer til hvad du også kan bruge nettet til. På næste tirsdag den 22. september klokken 10.00-12.00 på Hvidovre Hovedbibliotek

Du tilmelder dig kurset ved enten personligt at henvende dig på Hvidovre Hovedbibliotek eller ved selv at printe en billet ud hjemmefra via billetlugen.dk. Hvis billetten afhentes på biblioteket, er kurset helt gratis, hvorimod der er et billetgebyr på 20 kroner pr. billet, hvis den skrives ud hjemmefra via Billetlugen.dk

Publiceret 15 September 2015 08:00