Forslaget fra Tegnestuen Vandkunsten
Vandkunsten vil placere nye boliger foran rådhuset mod Hvidovrevej og nord for Risbjerggård. I modsætning til tegnestuen BCVA og Idéforum HVIDOVRE 2025 ønsker Vandkunsten ikke at benytte sig af muligheden for at bygge boliger bag Hvidovre Rådhus mod det åbne parkområde. Ideforum 2025’s forslag om at skabe et nyt stort samlet “Kulturhus Risbjerggård” er meget lig Vandkunstens forslag for Risbjerggård-grunden, hvor Vandkunsten også får plads til et Børnekulturhus, vinterhave/orangeri og et mindre Fælles spisehus. Desuden foreslår Vandkunsten en bevægelsesplads med en sø foran Medborgerhuset, en Teaterhave og en Sansehave i forbindelse med udbygningen af et Sundhedshus.
Torvepladsen mellem rådhuset og Risbjerggård er tæt beplantet med træer, også i den midterrabat som skiller øst- og vestsiden af Hvidovrevej ud for Risbjerggård.

Forslaget fra Tegnestuen Vandkunsten Vandkunsten vil placere nye boliger foran rådhuset mod Hvidovrevej og nord for Risbjerggård. I modsætning til tegnestuen BCVA og Idéforum HVIDOVRE 2025 ønsker Vandkunsten ikke at benytte sig af muligheden for at bygge boliger bag Hvidovre Rådhus mod det åbne parkområde. Ideforum 2025’s forslag om at skabe et nyt stort samlet “Kulturhus Risbjerggård” er meget lig Vandkunstens forslag for Risbjerggård-grunden, hvor Vandkunsten også får plads til et Børnekulturhus, vinterhave/orangeri og et mindre Fælles spisehus. Desuden foreslår Vandkunsten en bevægelsesplads med en sø foran Medborgerhuset, en Teaterhave og en Sansehave i forbindelse med udbygningen af et Sundhedshus. Torvepladsen mellem rådhuset og Risbjerggård er tæt beplantet med træer, også i den midterrabat som skiller øst- og vestsiden af Hvidovrevej ud for Risbjerggård.

Landsby eller levende storby?

To arkitektfirmaer har fremlagt nye bud på en bymidte. På nogle punkter har VANDKUNSTEN og BCVA lyttet til borgerne og politikerne. På andre områder videreføres de "dødfødte" ideer fra 1. fase, mener Idèforum HVIDOVRE 2015

Efter kommunalbestyrelsens beslutning om at bevare Risbjerggård er der ikke længere tvivl om at der skal skabes plads på solsiden af Hvidovrevej foran Risbjerggårds hovedbygning.

Af
mads-

Det kan kun ske ved at skubbe Hvidovrevej over mod rådhuset i en form for knæk eller bue, som bryder karakteren af en lige og kedelig hovedgade. Det foreslår Vandkunsten. Det foreslår BCVA og det foreslår Borgergruppen Ideforum HVIDOVRE 2025. Så langt så godt.

Risbjerggård tilbage til den oprindelige højde

Der er også enighed om at forsænke niveauet ca. 40 cm. hen over den nye rådhusplads. Det foreslås for at Risbjerggårds oprindelige bygningshøjde kan komme til sin ret i forbindelse med den udvendige renovering af gården. Men også for at skabe en niveauforskydning - et bump - som led i trafikdæmpning hen over den nye plads før og efter bymidten. Meningen er at der i fremtiden skal være meget mere liv i de nye byrum - på tværs af vejen.
Idéforum HVIDOVRE 2025 har nok det mest konsekvente løsningsforslag, hvor Hvidovrevej føres over mod skyggesiden under den store rådhusfacade, så der bliver rigelig plads i solsiden. På den måde bliver der også plads til et højt - men slankt - boligtårn med udsigtsrestaurant på østsiden af vejen lige nord for Risbjerggård og placeret midt i hvor Hvidovrevej løber i dag. Højhuset er del af det nye boligområde “Hvidovre Bymidte” som Ideforum foreslår opført nord og vest for rådhuset mod de grønne områder.

Holder fast i landsbyidéen

Både Vandkunsten og BCVA fastholder deres forslag fra 1. fase om en form for moderne landsby i skyggeområdet foran arkitekt Helge Schønnemanns rådhus. Det er en placering af boliger mv. som har været stærkt kritiseret her i avisen.
I sit nye høringssvar - afleveret forleden til kommunalbestyrelsen - skriver Ideforum HVIDOVRE 2025 bl.a.:
- Både forslaget fra Vandkunsten og BCVA bygger på et urealistisk anslag i området foran Hvidovre Rådhus. Byggefelterne for boliger og butikker i stueetagen er disponeret med en meget lille bredde i forhold til boligdisponering, friarealer og dagslys.
- Byggefelterne imellem rådhuset og Hvidovrevej (som er rykket mod vest) er minimum en halv gang for små til boliger. Med den ringe placering øst for et stort rådhus, med indbliksgener og meget problematiske, eftermiddags- og aftenskygger, betyder det at boliger her må forventes at blive usælgelige. Derfor ender det med at blive til flere almene boliger, som igen ender med at blive ældreboliger, som igen ender med at bidrage til at slå det sidste liv i bymidten ihjel.
- Der er nærmest butiksdød i Hvidovre. Vi har ikke et marked for flere detailbutikker, men måske gerne for udvalgte specialbutikker af høj kvalitet i en ny bymidte. Forslag som generelt er baseret på mange m2 butikker kan ikke realiseres. Det er ikke attraktivt at bo ovenpå et butikscenter, under en høj rådhusfacade.
Ud over det, er det også problematisk at “pakke” Hvidovre Rådhus ind i den slags landsbybyggeri: “Vi skal også passe på at vi ikke udvisker den modernistiske historie som Hvidovre rådhus repræsenterer”, citerer Idéforum HVIDOVRE 2025 bymidteprojektets fagdommer Flemming Frost for i hans bedømmelse på workshoppen den 27. august 2015.

Mere om boligområdet og byrum

Bymidteplanen er den hidtil største helhedsplan for Hvidovre. Andre spørgsmål er om der skal skabes en ny park med søer og et nyt boligområde på kommunens grund nord og vest for rådhuset, som BCVA og Ideforum 2000 foreslår. Desuden forslagene til nye byrum, ikke mindst forsøget på at skabe mere byliv på den nye rådhusplads. Det er emner Hvidovre Avis vender tilbage til.

Publiceret 15 September 2015 08:00