Hvad skal der ske med Medborgerhuset? - Man kan høre mere og stille spørgsmål ved borgermødet.

Hvad skal der ske med Medborgerhuset? - Man kan høre mere og stille spørgsmål ved borgermødet.

Sådan skal Hvidovre udvikle sig som by

Kom og hør om kommunalbestyrelsens udviklingsplaner for de kommende 12 år. Borgermøde den 21. september

Hvert fjerde år vedtager kommunalbestyrelsen en ny kommuneplan, som tegner udviklingen i Hvidovre de næste 10-15 år frem. Sidste gang var i 2009.

Forslaget til den kommende kommuneplan er netop nu i offentlig høring, og derfor inviterer Hvidovre Kommune borgerne til møde i Enghøjhusets aula den 21. september kl. 19.
- Kommuneplanen er jo et omfattende dokument, og derfor inviterer vi alle interesserede til at komme og få en gennemgang af de vigtigste “nyheder” siden sidste kommuneplan, siger direktør for Kultur, Miljø og Vækst Gert S. Nelth.
Blandt nyhederne er, at kommunalbestyrelsens vision om Hvidovre som børnenes og familiernes har fået sit eget tema-kapitel i dokumentet, og på samme måde får også emnet klimatilpasning sit en særlig behandling. I forhold til den konkrete og fysiske udvikling af Hvidovre beskriver forslaget til den nye kommuneplan udviklingen af Hvidovre Bymidte ved rådhuset, Medborgersalen og Risbjerggård, og et nyt boligområde med op mod 300 boliger på Cirkusgrunden ved Avedøre Station.
På borgermødet vil der også være mulighed for at stille spørgsmål til kommuneplanen, som findes på hvidovre.dk.
Forslaget til Kommuneplan 2014 er i offentlig høring frem til den 27. oktober, og alle har mulighed for at komme med bemærkninger, ændringsforslag, indsigelser mv. til planforslaget.
De bemærkninger, der bliver sendt til ktma@hvidovre.dk senest den 27. oktober 2015 vil indgå i kommunalbestyrelsens endelige behandling af kommuneplanen. Bemærkningerne kan også sendes som brev til Hvidovre Kommune, Plan- og Miljøafdelingen, Høvedstensvej 45, 2650 Hvidovre.

Publiceret 15 September 2015 08:00