Helle Adelborg.

Helle Adelborg.

- Skolegårdene skal være i orden

- Vi tager nok asfalten med i budgetforhandlingerne, siger borgmester HELLE ADELBORG:

I sidste uges avis kunne man både læse og se, at asfalten i den lille skolegård på Gungehusskolen er i en dårlig forfatning.

-  Sådan skal det selvfølgelig ikke være, siger borgmester Helle Adelborg. - De forældre på Gungehusskolen, der har henvendt sig til avisen, kan have ret i, at det kan virke lidt paradoksalt, at skolegården ser sådan ud, når vi tidligere på året har besluttet, at bruge i alt cirka 9 mio. kr. på netop skolegårdene. Til det er der at sige, at den beslutning Kommunalbestyrelsen traf før sommerferien, alene går på at skabe faciliteter og rum til motion og bevægelse, som er en del af skolereformen. Det er op til den enkelte skole at være med til at skabe de bedste rammer for motion og bevægelse – så både skoleleder og medarbejdere er med til at beslutte, hvordan de penge, der er afsat skal bruges.

Bakker og svævebane

På Gungehusskolen er det besluttet, at pengene skal bruges til at lave et bakkelandskab på det grønne areal bagved skolen, hvor der bl.a. skal laves en svævebane. Der er afsat 600.000 kr. til udearealerne på Gungehusskolen. Arbejdet er i gang, og det ventes at være færdigt til oktober. - Tilbage til den lille skolegård og den slidte asfalt. Teknik- og Miljøudvalget behandler på sit næste møde et forslag om, at bruge lidt af dette års asfaltpenge til at renovere asfalten i Gungehusskolens gård. Alternativt bliver asfaltvedligeholdelsen på Gungehusskolen og et par andre skolegårde, der trænger, taget med i de budgetforhandlinger, vi er i gang med, så det forhåbentlig kan blive realiseret til næste år, slutter Helle Adelborg.

Publiceret 15 September 2015 08:00