130.000 kr. som tak for hjælp

Tidligere regionsformand og nuværende forsvarsminister, Carl Holst, var så glad for sin personlige assistent ved regionen, Chr. Ingemann Nielsen, at han, da han var valgt til Folketinget, forærede Ingemann 130.000 kr. - vel at mærke skatteyderbetalte kroner.

I noget mindre end et år arbejdede Ingemann for Carl Holst til en månedlig hyre på beregnet 43.000 kr. Da Carl Holst blev udnævnt til forsvarsminister ansatte han igen Ingemann som sin personlige rådgiver, nu kaldet spindoktor. Nu til en årsløn på næsten 730.000 kr. - plus de 130.000 kr., han fik som afskedsgave fra regionsformand Holst - nemlig tre måneders løn, efter at han var blevet fritstillet.

P.t. får Ingemann altså dobbeltløn betalt af henholdsvis region og stat - reelt af skatteyderne. Det er godt gået af en mand uden indsigt i det, han på skrømt blev ansat til at varetage - nemlig projektet "Smart vækst og velfærd" - og uden særlig viden om forsvarsforhold. Hans eneste opgave har da også først været at hjælpe Carl Holst i valgkampen og dernæst i, at han som spindoktor skal skærme sin minister.

Regionsprojektet "Smart vækst og velfærd" kan der siges meget godt om, men reelt har Ingemann ikke haft ret meget med projektet at gøre. Ganske usædvanligt for en mand, der er topplaceret i et projekt, så har han stort set kun været en skygge i regionsbygningen i Vejle. Han har ikke deltaget i møder med politikere om projektet, ikke været aktiv på nogen måde. Mange af regionens politikere vidste ikke, hvem han var, og hvad han foretog sig.

For en mand, der projektansættes fik han også usædvanlige kontorforhold. Han delte kontor med regionsdirektøren, der altså må antages at vide temmelig meget om Ingemanns virke, og han sad i Carl Holsts forkontor.

Han har uden for al tvivl hovedsagelig været Carl Holsts personlige rådgiver. Han blev ansat lidt over et halvt år før valgets udskrivelse, og da det var udskrevet, ophørte hans virke for regionen - selv om han fik tre måneders ekstra løn! Den nye regionsformand har ikke ansat en personlig rådgiver, hvilket der heller ikke er brug for.

Et enigt forretningsudvalg i regionen er enige i, at der er indicier, der peger på, at Carl Holst har begået noget ulovligt. Stærkere kan det ikke siges, og nu er det op til Statsforvaltningen at udrede trådene.

Det burde være en indlysende sag, for Ingemann skriver på sit visitkort, at han er personlig assistent for Carl Holst, og smart-projektet har han ikke haft meget at gøre med. En række medier har desuden dokumenteret, at Ingemann, mens han var ansat i regionen, har været aktiv i Carl Holsts valgkamp, hvilket er klart ulovligt.

Hvad konsekvensen bliver, kan der kun gisnes om, men alene det forhold, at Løkke ikke har kommenteret sagen, er et indicium for, at også han anser sagen for alvorlig for både regeringen og Venstre.

Vi mangler viden om hvilken lønkonto, Ingemanns løn er trukket fra. Den viden sammenholdt med, hvad han rent faktisk har lavet, kan være med til at kaste lys over sagen.
Havkatten Calle

Publiceret 17 September 2015 06:00