Søren Rasmussen (DF), Medlem af Regionsrådet for Region Syddanmark

Søren Rasmussen (DF), Medlem af Regionsrådet for Region Syddanmark

DEBAT:

Tryghed ved fødsler er afgørende

Søren Rasmussen (DF)
Medlem af Regionsrådet for Syddanmark
Primulavej 7, Kolding


I forbindelse med forhandlingerne om Region Syddanmarks budget har Dansk Folkeparti foreslået, at der bliver oprettet en pulje til private fødeklinikker.
 

Vi har i høj grad en vigtig opgave med at sikre det, der gerne skulle være en af de største oplevelser i menneskers liv bliver både tryg og positiv. For nogen er det på sygehuset, og her har vi noget at arbejde med. For andre er det at kunne føde i en klink, hvor man er sikker på, at føde sammen med en af de jordmødre, der har fulgt én under graviditeten og sætter pris på den ro og intimitet, som det der er muligt at skabe.
 

For Dansk Folkeparti vil det være positivt at give forældrene en valgmulighed. Vi er overbeviste om, at forældrene ved bedst, og vi tror på, at en form for konkurrence om at give bedst mulig service og omsorg giver en sund udvikling for alle parter.
I Region Sjælland har man gode erfaringer med private fødeklinikker. Dem skal vi drage nytte af til gavn for de fødende kvinder, deres partnere og børnene.

Publiceret 17 September 2015 19:00