Favrskov:

Friskoler skal sidestilles med folkeskoler når det gælder førskoletilbud

Af
Henriette Klausen

Friskoler og folkeskoler i Favrskov Kommune skal ligestilles, når det gælder førskoletilbud.
Tilbuddet betyder, at de børnehavebørn, der skal begynde i skole 1. august, overgår til SFO fra 1. marts samme år.
Friskolerne i kommunen har henvendt sig og anmodet om tilskud til førskoletilbud, hvis de indfører det, og det får de, hvis byrådet følger økonoimiudvalgets indstilling.
Tilskuddet til friskolerne ikke vil medføre en merudgift for kommunen.

Publiceret 17 September 2015 06:30