Det er ikke første gang, at Fredericia Kommune inviterer et hold arkitektstuderende til at lave studieprojekt i byen. I foråret 2014 besøgte et hold studerende bl.a. den tidligere Voss fabrik og Honorés gaard i Kongensgade som mulige projektemner. Foto: Ole Olsen, Fredericia Kommune

Det er ikke første gang, at Fredericia Kommune inviterer et hold arkitektstuderende til at lave studieprojekt i byen. I foråret 2014 besøgte et hold studerende bl.a. den tidligere Voss fabrik og Honorés gaard i Kongensgade som mulige projektemner. Foto: Ole Olsen, Fredericia Kommune

Arkitekter kigger nærmere på Fredecia

Fredericia lægger bygninger og gaderum til studieprojekter

Man kan lære en hel del ved at gå på opdagelse i den gamle fæstningsby ved Lillebælt. Det mener både Arkitektskolen Aarhus og foreningen FORUM for Arkitektonisk Kulturarv, der begge vender det faglige blik mod Fredericia.
I dag får Fredericia besøg af 25 arkitektspirer og tre undervisere fra Arkitektskolen Aarhus. De studerende læser en overbygning på Studio Transformation of Architectural Heritage, som blandt andet beskæftiger sig med kulturarv og restaurering af bygninger og byområder.
”Fredericia er oplagt at besøge. Der sker nogle store transformationer i byen lige nu – både på enkelthus- og byplanniveau, som er det, de studerende beskæftiger sig med dette semester. Vi tog derfor kontakt til kommunens arkitekt Irene Jensen for at høre, om de kunne være interesserede i et samarbejde,” siger Mogens Andreassen Morgen, professor på Arkitektskolen Aarhus.

Gode erfaringer
Det er ikke første gang, at Fredericia lægger bygninger og gaderum til studieprojekter for Arkitektskolen Aarhus.
”Vi har gode erfaringer med at invitere de studerende til at lave studieprojekter i Fredericia. Det kan bidrage med nye perspektiver og konstruktive diskussioner om udvikling og bevaring af byens arkitektoniske kulturarv,” siger Irene Jensen, der er arkitekt i Fredericia Kommune.
Samarbejdet skal munde ud i et eksamensprojekt i slutningen af semesteret, hvor de studerende blandt andet skal komme med bud på infill-løsninger, hvor man ”udfylder” et hul i en eksisterende facaderække med en ny bygning og transformation, som går ud på at omdanne en eksisterende bygning, så den får en ny funktion.
Besøget i Fredericia er første led i en to-trinsraket, der lægger op til markeringen af 100 års-dagen for salget af De Dansk Vestindiske Øer til USA i 1917. I forårssemesteret tager de studerende til Christiansted på St. Croix, der med sine snorlige gader og fæstning kan minde om Fredericia.

Byens Plan – Byens Huse
FORUM for arkitektonisk Kulturarv afholder årligt et arrangement, hvor dimittender og studerende fra det, der i dag er platformen for Transformation of Architectural Heritage. Lørdag den 26. september går turen til Fredericia under temaet 'Byens Plan – Byens Huse', hvor deltagerne bl.a. skal besøge Gl. Hovedvagt, Landsoldaten og på en voldvandring og høre om byens historie og udvikling.
Deltagerne skal også på en tur rundt i byen og se nogle af de bygninger, der har fået støtte til facaderenovering af Bevaringsfonden for Fæstningsbyen Fredericia. Dagen slutter med en rundvisning på FredericiaC og et besøg i Grow Your City.

Publiceret 18 September 2015 06:00