Bag initiativet 'Forsikringsgruppen Alssund' står Peter Hansen (billedet), Svend Erik Petersen og John Lohff. (Arkivfoto)

Bag initiativet 'Forsikringsgruppen Alssund' står Peter Hansen (billedet), Svend Erik Petersen og John Lohff. (Arkivfoto)

Et alternativ til Sønderjysk Forsikring

Ovenpå generalforsamlingen i Sønderjysk Forsikring har Peter Hansen (V), John Lohff (K) og Svend Erik Petersen (S) taget initiativ til Forsikringgruppen Alssund

Af
Af Svend Mikael Larsen

Et nyt lokalt forsikringsalternativ etableres i Sønderborg. Initiativgruppen bag 'Forsikringsgruppen Alssund' er Peter Hansen, Svend Erik Petersen og John Lohff. I den anledning har de udsendt denne pressemeddelelse:
Sønderjysk Forsikring har på sin ekstraordinære generalforsamling 17. september ændret selskabets vedtægter, således at en flytning af hovedsædet er blevet muliggjort. Endvidere forstår vi på bestyrelsen, at den samtidigt med vedtægtsændringen også har besluttet, at Sønderjysk Forsikring flytter hovedsædet til Aabenraa kommune.
Bestyrelsen har jo desværre været totalt resistente over for advarslerne mod en flytning. Man kan kun tro, at den har besluttet sig på forhånd, hvorfor hele manøvren hen over sommeren kun har fundet sted for at finde en vej til at realisere planerne. Herunder at dække sig bag de delegerede, hvoraf flertallet kommer fra alle andre steder end Alssund-området. Så en afstemning for eller imod Aabenraa eller Sønderborg var givet på forhånd.
Det er ok, at bestyrelsen kæmper med næb og klør for det, de tror på. Vi er blot meget uenige med dem, og vi forstår simpelthen ikke deres forretningsmæssige argumentation.
Vi synes også, at det er forventeligt, at nogle mennesker tager et initiativ til at danne et nyt lokalt forsikringsselskab. Det burde Sønderjysk Forsikring have været klar over ville kunne ske. En så uigennemtænkt handling som at flytte hovedsædet væk fra selskabets kulturelle- og værdimæssige udgangspunkt har naturligvis en konsekvens.
Konsekvensen er, at vi har taget initativ til at etablere Forsikringsgruppen Alssund. Med forsikringsgruppen Alssund har vi ønsket at skabe et lokalt alternativ, der tilgodeser ønsket om at kunne blive forsikret i en lokal forsikringsgruppe, der alene er for borgere fra Alssund-området.
Efter at have undersøgt mulighederne for samarbejdspartere er vores valg faldet på
GF Forsikring, der er et gensidigt selskab med nærhed til medlemmerne og lokal overskudsdeling. Medlemmer af Forsikringsgruppen Alssund vil blive indtegnet i deres egen skadegruppe, hvor medlemmerne får deres overskudsdeling.
Det nye forsikringsalternativ præsenteres på et pressemøde på GF's kontor på Kærvej 69A i Sønderborg, som bliver Forsikringsgruppen Alssunds adresse. Pressemødet finder sted fredag den 18. september kl. 14. På pressemødet vil både initiativtagerne til den nye forsikringsgruppe og lokale repræsentanter for GF Forsikring være til stede.

John Lohff, medlem af regionsrådet i Region Syddanmark for Det Konservative Folkeparti. (Arkivfoto)

John Lohff, medlem af regionsrådet i Region Syddanmark for Det Konservative Folkeparti. (Arkivfoto)

Svend Erik Petersen, medlem af byrådet for Socialdemokraterne. (Arkivfoto)

Svend Erik Petersen, medlem af byrådet for Socialdemokraterne. (Arkivfoto)

Publiceret 18 September 2015 09:00