Køge Park i offentlig høring

Byrådet er klar til at sende Køge Park-lokalplanen i offentlig høring i otte uger, hvor der også skal holdes et borgermøde om planerne.

Af
Martin Rasmussen

Byrådets arbejde med Køge Park er blevet kritiseret for at være foregået i en lukket proces med begrænset mulighed for indsigt, men nu bliver der åbnet for en væsentlig del af projektet, for inden længe er lokalplanforslaget for byggeriet klar til at blive sendt i høring.
Sagen bliver behandlet på byrådets møde tirsdag i næste uge, og herefter ventes det at blive sendt i otte ugers høring. Køge Kommune oplyser, at man også vil holde et borgermøde om lokalplanforslaget i denne periode.
Mens plangrundlaget er i høring, arbejdes der også videre med nogle af de andre, store brikker, der skal være på plads, inden Køge Park-projektet kan blive til virkelighed.
Stadionbyggeriet skal opføres som et offentligt-privat partnerskab. Det vil sige, at kommunen sælger grunden til en privat investor, som opfører Park-komplekset og lejer det ud til blandt andre Køge Kommune.
Materialet til investorudbuddet bliver forelagt byrådet til oktober, men lokalplanforslaget sendes i høring allerede nu, fordi plan-sporet og investor-sporet i sidste ende skal passe sammen.
Byrådet ventes at kunne vedtage lokalplanforslaget til januar, mens investorudbuddet får tilbudsfrist i starten af februar. Byrådet siger endeligt ja eller nej til Køge Park-projektet til marts næste år, hvor politikerne skal tage stilling til de tilbud, der er indkommet fra investorer.

Publiceret 18 September 2015 11:30