Forslaget består af to bygningsdele i hhv. en og to etager, som smelter sammen omkring et centralt atrium.

Forslaget består af to bygningsdele i hhv. en og to etager, som smelter sammen omkring et centralt atrium.

To bygninger smelter sammen til én

Byggeriet af DIN Forsynings nye administrationsbygning i Kjersing har været i udbud og et rådgiver-team er nu valgt

Fem rådgiver-teams har afgivet bud på, hvordan DIN Forsynings nye administrationsbygning med lager og værksteder i Kjersing skal se ud.
Der er hos DIN Forsyning enighed om, at alle rådgiverne har været professionelle i hånd-teringen af de forskellige problemstillinger, hvor der er lagt vægt på et bæredygtigt byggeri, som forventes at kunne opnå en sølv-certificering efter DGNB-ordningen.
Dommerkomiteen ved DIN Forsyning har valgt at prioritere indretning, sammenhæng mellem administration og lager, synlighed og udvidelsesmulighed. På denne baggrund er et team bestående af Friis & Moltke Architects, MOVE Arkitektur og Ingeniør'ne blevet valgt.

Stor tilfredshed

"Jeg er godt tilfreds med, at vi er nået så langt med etableringen af en ny fælles administrationsbygning til DIN Forsyning, og at vi nu har valgt et rådgiver-team ledet af Friis & Moltke. Vi kan nu fornemme, hvordan vi får etableret et godt og bæredygtigt byggeri til gavn for virksomheden og medarbejderne," fortæller Erik Buhl, der er Bestyrelsesformand for DIN Forsyning.
Forslaget fra Friis & Moltke giver interessante og innovative forslag til de løsninger, DIN Forsyning efterspørger. Forslaget består af to bygningsdele i hhv. en og to etager, som smelter sammen omkring et centralt atrium. Bygningen er tænkt integreret i de omgivende grønne områder, og de græsbeklædte tagflader vil rejse sig skrående op fra jorden.
"Skitserne og alle idéerne fra Friis & Moltke ser rigtig spændende ud. Vi glæder os nu til det videre samarbejde med at etablere de nye rammer for DIN Forsyning, som jo er sammenlægningen af Varde Forsyning og Esbjerg Forsyning," fortæller Jesper Frost Rasmussen, der er administrerende direktør i DIN Forsyning.
Projekteringen starter straks efter sommerferien, og byggeriet forventes opstartet i starten af 2016. Den nye administrationsbygning forventes at være klar til indflytning i starten af 2017.

Bygningen er tænkt integreret i de omgivende grønne områder, og de græsbeklædte tagflader vil rejse sig skrående op fra jorden.

Bygningen er tænkt integreret i de omgivende grønne områder, og de græsbeklædte tagflader vil rejse sig skrående op fra jorden.

Publiceret 18 September 2015 08:00