Debat:

Verdens øjne er rettet mod Vejle

@Debat Underrubrik:DEBAT
Helle Munk
Ravnborg
Forkvinde
Mellemfolkeligt
Samvirke

2015 er et rigtig vigtigt år for verden. Det er nu vores generation kan sige farvel til global fattigdom og goddag til uddannelse, job og bæredygtig mad nok til alle. Hvis vi tør! Befolkninger og politiske ledere i hele verden kan sammen vedtage, at vi skal forbruge, fordele og producere på en måde, så hver fjerde person på jorden ikke længere skal leve i fattigdom, og så vi ikke sætter klodens natur og klima fuldstændig over styr.
Og verden er på vej. Til september forventes FN at vedtage 17 nye verdensmål om bæredygtig udvikling. Derfor fik Vejle den 24. august besøg af Super17 – et hold af globale unge, der rejser rundt til 17 danske byer for at tale om de 17 nye verdensmål med danskerne.
De i alt 17 unge var inviteret til Danmark af Mellemfolkeligt Samvirke, nysgerrige efter at møde danskerne for at tale om livet i Danmark og livet i deres hjemlande – og om, hvordan vi sammen kan skabe en bæredygtig fremtid. Nysgerrigheden var gensidig, og snakken har været livlig, når de unge undervejs har besøgt lokale organisationer og virksomheder og har overnattet hos gæstfrie lokale borgere.
Den 24. august besøgte otte unge fra hele verden Vejle for at høre, hvordan byen i tæt samarbejde med borgere forsøger at tilpasse sig klimaforandringer som f.eks. oversvømmelser – Vejle er nemlig en af de 10 byer i Danmark, som er oversvømmelsestruet.
Og det var ikke tilfældigt, at de unge besøgte Vejle. Byen er nemlig en del af det verdensomspændende bynetværk kaldet Resilient Cities, som skal arbejde for at styrke byers modstandsdygtighed over for både naturlige og menneskeskabte katastrofer.
Samme eftermiddag tog de unge på torvet i Vejle for at invitere borgerne med på en dialogcykel for at høre, hvad de mener, at Danmark og resten af verden kan gøre for at beskytte planeten.
Super17 er en debat-kampagne, som Mellemfolkeligt Samvirke står i spidsen for med støtte fra Danidas Oplysningsbevilling. Formålet er at fremme danskernes interesse for bæredygtig udvikling og inspirere til mellemfolkelig dialog og forståelse. Hvis vi vil en bæredygtig udvikling for Danmark og for verden, kræver det nemlig lokal handling i et globalt perspektiv.

Publiceret 20 September 2015 11:45