Forsknings-og uddannelsesdirektør ved UC Syddanmark, Alexander von Oettingen.

Forsknings-og uddannelsesdirektør ved UC Syddanmark, Alexander von Oettingen.

Forskning smitter af på undervisningen

UC Syddanmarks forsknings-og uddannelsesdirektør Alexander von Oettingen: "Vores kerneopgave er at uddanne på vores grunduddannelser"

"Det er vigtigt med en stærk repræsentation af professionshøjskolerne i rådet, fordi professionshøjskolerne arbejder med forskning, som adskiller sig fra universiteternes forskning ved at være mere praksisnær. Forskningen hos os tager i de fleste tilfælde udgangspunkt i det praksisfelt, vi uddanner til. Det betyder, at en stor del af vores forskning kan overføres direkte til aftagerne, og på den måde være med til at udvikle og skabe kvalitet," siger Alexander von Oettingen, forsknings-og uddannelsesdirektør ved UC Syddanmark, der nu sidder i Uddannelses- og Forskningsministeriets Ph.d. råd.
"Det betyder også, at forskningen smitter af på den undervisning, der udøves på de danske professionshøjskoler. Lige præcis derfor er professionshøjskolernes repræsentation i Ph.d. rådet vigtigt," mener han.
Rådet, som retteligt hedder Ph.d.-rådet for uddannelsesforskning, har som vigtigste formål at yde støtte til forskning ved at bevillige stipendier. Med en stærk repræsentation af professionshøjskoler i rådet, bliver mulighederne for at udøve forskning i regi af professionshøjskolerne styrket.
"Vores kerneopgave er at uddanne på vores grunduddannelser. Og med et stærkt forskningsmiljø er det naturligt, at resultaterne hurtigt implementeres i undervisningen. Dermed modtager vores studerende undervisning, hvor der tages udgangspunkt i nyeste viden," siger Alexander von Oettingen.

Publiceret 26 September 2015 07:15