Hans Jørgen Lundager og Peter Brandes kommer til Haderslev.

Hans Jørgen Lundager og Peter Brandes kommer til Haderslev.

Reformation og billeder

Oplev billedkunstneren Peter Brandes og professor, dr. theol. Hans Jørgen Lundager Jensen til Reformationsseminaret i Den Gamle Latinskole

Da Luther startede reformationen, misforstod mange hans budskab, og stormede ind i kirkerne for at fjerne al den religiøse kunst.
Det tager billedkunstneren Peter Brandes og professor, dr. theol. Hans Jørgen Lundager Jensen op ved det årlige reformationsseminar, fredag 2. oktober kl. 10.30-15.30 i Den Gamle Latinskole. Seminaret har temaet: ”Reformation og billeder, billedforbud og krydsfeltet mellem billede og bibel".
Haderslev Stifts reformationsudvalg og Haderslev Domsogn inviterer til dette fjerde reformationsseminar som optakten til reformationsjubilæet i 2017. Sammen med kirker i hele Europa er der i 2015 fokus på billede og bibel.

Luthers nye kommunika-tionsformer

"Det var utænkeligt at reformationen fik det store gennembrud uden brug af de nye kommunikationsformer, der blev taget i anvendelse i 1500-tallet. Det var fortrinsvis gennem Luthers bibeloversættelser, men også gennem de mange billeder, tryk og satiretegninger, som reformationstidens malere fremstillede. Og så kom der en række nye salmer, der blev solgt på markedspladserne, og som hurtigt fik gennemslagskraft," fortæller Haderslev Stift i invitationen til reformationsseminaret.
Det sætter fokus på betydningen af denne oversættelse i salmer, i billeder og i ny kunst i kirkerne. Ud over Brandes og Lundager Jensen medvirker også Biskop Marianne Christiansen og teologisk konsulent Bent Andreasen.
Det er gratis at deltage i reformationsseminaret. Tilmelding er nødvendig af hensyn til forplejning pr. mail til agbo@km.dk senest den 23. september.
Søndag 4. oktober er der dansk/tysk reformationsgudstjeneste kl. 10.00 i Haderslev Domkirke. Siegfried T. Kasparick, provst i Slotskirken i Wittenberg, vil prædike, og han vil blive oversat.

Publiceret 26 September 2015 07:00