Tanya Buchreitz Jensen (V), Byrådsmedlem i Kolding

Tanya Buchreitz Jensen (V), Byrådsmedlem i Kolding

DEBAT:

Det skal være nemmere at være frivillig

Tanya Buchreitz Jensen, byrådsmedlem (V), formand for Fritids- og Idrætsudvalg.
Trille Nikolajsen, byrådsmedlem (V), næstformand i Socialudvalget.


På baggrund af Venstres forslag, har et enigt byrådet afsat midler i budget 2016, til en ”økonomisk service funktion” til frivillige foreninger i hele Kolding Kommune.
I Venstre mener vi, at det fortsat skal være attraktivt at være frivillig i Kolding kommune. Derfor skal vi altid arbejde for, at der er de optimale rammer til rådighed, så der også er plads til udvikling af den enkelte forening.
 

Økonomi service funktionen stilles til rådighed, overfor foreninger inden for samtlige politiske områder i kommunen. Med dette tiltag, giver vi disse foreninger muligheden for, at få hjælp til alt det administrative i en forening. Det skal selvfølgelig være et frivilligt tilbud, men et kærkommet tilbud til alle foreninger som ikke har den nødvendige arbejdskraft og kompetence til at udføre økonomifunktioner, herunder budget, regnskab, bogføring mv. Tanken er at foreningen skal bidrage med en lille egenbetaling, afhængig af foreningens størrelse.
 

Som frivillig ildsjæl skal man gøre det man brænder for, og dette tiltag gør at der frigives hænder til alle disse opgaver. Der er rigtig mange frivillige som hver dag knokler, for at gøre noget godt for fællesskabet i en forening. Men selv om der er mange frivillige, er det ofte svært at finde nok hænder. Dette tiltag gør at der frigives hænder til alle de andre opgaver.
 

Vi skal sikre en fortsat anerkendelse af vores frivillige, da de er rygraden i vores foreninger. Derfor er dette et godt skridt i den rigtig retning af, at det bliver nemmere at være frivillig i Kolding.

Publiceret 26 September 2015 14:00