Ådalen, som her ved Ravning, og fjorden skal udvikles. Men hvordan?

Ådalen, som her ved Ravning, og fjorden skal udvikles. Men hvordan?

Ådalen og fjorden skal debatteres

Erhvervs- og udviklingsstrategi for ådal og fjord i offentlig høring

Byrådet i Vejle sætter nu gang i fremtidens udvikling af Vejle Ådal og Vejle Fjord. Med et forslag til en ny udviklingsstrategi inviterer kommunen alle borgere til at komme med deres idéer og holdninger.
”Vi kan byde på en helt unik natur i ådalen og fjorden, som giver nogle fantastiske rammer for et aktivt friluftsliv og sunde oplevelser. Samtidig ønsker vi at sikre og udvikle naturværdierne i dialog med lodsejerne. Udviklingsstrategien er en rigtig god anledning til at samarbejde med både erhvervene og de mange frivillige kræfter i området,” udtaler Søren Peschardt, der er 1. viceborgmester og formand for Natur- & Miljøudvalget, i en pressemeddelelse.
Strategien rummer en række forslag til forbedringer for erhverv som landbrug, skovbrug, dambrug, turisme med videre sammen med en vifte af idéer til indsatser for naturværdier, kulturhistorie, friluftsliv og oplevelser. Visionen er at skabe nye udviklingsmuligheder og perspektiver for de mange aktive interessenter i området. Udviklingsstrategien dækker hele det geografiske område i og omkring Vejle Ådal og Vejle Fjord, herunder sidedalene op til blandt andet Jelling og Egtved.
”Lokalsamfundene omkring ådalen bliver en vigtig del af dialogen omkring Vejle Ådal og Vejle Fjord. Udviklingen i ådalen skal være med til at styrke lokalsamfundene og de små erhverv i området på deres egne præmisser. Det gør vi bedst ved at være i dialog med dem.”
Vejle Byråd har vedtaget forslaget til 'Erhvervs- og udviklingsstrategi for Vejle Ådal og Vejle Fjord'. Forslaget kommer nu i offentlig høring frem til den 13. november 2015,”

Publiceret 27 September 2015 07:00