I Århus har det lokale vandselskab formået at omforme et renseanlæg til også at fungere som et kraftvarmeværk, der leverer energioverskud. Anlægget producerer således 90 procent mere energi, end det forbruger.

I Århus har det lokale vandselskab formået at omforme et renseanlæg til også at fungere som et kraftvarmeværk, der leverer energioverskud. Anlægget producerer således 90 procent mere energi, end det forbruger.

Danfoss:

Løsninger på verdens vandproblemer skaber vækst

Hos FN er både vand og energi for første gang kommet med på toplisten. Danmark og Danfoss er med helt i front, og vækstpotentialet er stort

I takt med at verdens befolkning vokser og får en højere levestandard bliver der brugt mere vand i hjemmene og til produktion af fødevarer og produkter. FN forudser, at behovet for vand globalt vil være steget med 55 procent i 2050. Det er en kæmpe udfordring, da ferskvandressourcerne er begrænsede og grundvandet globalt bliver brugt meget hurtigere, end nyt dannes. Det stigende vandbehov fører også til et øget energiforbrug, der påvirker klimaet.
Danfoss hjælper lande og kommuner verden over med at spare vand og energi i vandforsyningen, rensningen af spildevand og vandingen af marker. Og området er netop udpeget som en særlig vækstlomme på grund af det store potentiale og Danfoss' stærke position som en af de førende.
“De globale vand- og klimaudfordringer er en svær kode at knække, men løsninger er klar, og vi oplever et stigende fokus på at spare vand og energi. Lige nu har vi en årlig vækst på over 10 procent i vores vand- og spildevandsforretning og formår at vokse dobbelt så hurtigt som markedet,” siger Mads Warming, leder af vand- og spildevandsområdet i Danfoss Drives.

En frontløber

Danfoss oplyser, at man også har bidraget til at gøre Danmark til en af frontløberne på vand- og energiområdet. Danmark har siden 1980 formået at øge den økonomiske vækst med 80 procent og samtidig reduceret vandforbruget med næsten 40 procent og holdt energiforbruget på samme niveau. Resultaterne er bl.a. opnået ved at reducere vandspild i vandforsyningsanlæggene og spare energi med innovative teknologier.
Ifølge Danfoss står vandforsyningen og rensningen af spildevand i kommuner typisk for det største forbrug af elektricitet, typisk 25-40 procent af kommunens totale forbrug. I Århus har det lokale vandselskab formået at omforme et renseanlæg til også at fungere som et kraftvarmeværk, der leverer energioverskud. Anlægget producerer 90 procent mere energi, end det forbruger. Danfoss teknologi er sammen med anlæggets eget biogassystem med til at skabe det store energioverskud. 140 frekvensomformerne regulerer alt roterende udstyr, så der spares energi, og samtidig skabes den størst mulige mængde slam, som kan omdannes til strøm og varme.

Lidt af en verdensnyhed

”Det er lidt af en verdensnyhed, som ikke ville være muligt uden frekvensomformere. Så vidt vi ved, er der ikke andre lande, der har formået at få et renseanlæg til at producere så meget ekstra energi baseret på traditionel by-spildevand. I et bredere perspektiv betyder det, at det enorme energiforbrug fra vand- og spildevandsanlæg helt kan undgås og den største el-sluger i kommuner kan gøres energineutral,” siger Mads Warming.
Et andet kæmpe potentiale er at få reduceret det store vandspild, der finder sted i rørsystemet, når rent vand skal ud til forbrugerne, og når markerne skal vandes. Ifølge konsulentfirmaet McKinsey bliver der hvert år spildt for 167 mia. USD vand i byer verden over på grund af lækager. FN hævder, at lækager på 50 procent ikke er usædvanligt i rørsystemerne. Men ifølge Danfoss kan lækager typisk reduceres med 30-40 procent ved at bruge teknologier som frekvensomformere og sensorer, der regulerer trykket i rørene, så der ikke fosser vand ud af utæthederne. Samtidig sparer frekvensomformerne typisk 20-50 provent energi.

Drikkevand afsides steder

Ud over at spare vand og energi i lande og kommuner hjælper Danfoss også med at producere drikkevand på afsides steder som øer, boreplatforme og krydstogtskibe. Her er Danfoss med til at lave saltvand om til drikkevand ved hjælp af højtrykspumper og andet udstyr til afsaltningssystemer.
”Tidligere på året placerede World Economic Forum vandkrise og klimaforandringer blandt de fem øverste risici i verden og opfordrede beslutningstagere til at handle. Og vi ser ingen grund til at vente. Velafprøvede løsninger, som kan imødekomme begge udfordringer, er klar,” slutter Mads Warming.

Publiceret 27 September 2015 08:00