- - Vi har en særdeles fornuftig økonomi i Køge, og vi har store forventninger til de mange udviklingsprojekter, som i disse år bliver til virkelighed, siger Køges borgmester Flemming Christensen. (Arkivfoto).

- - Vi har en særdeles fornuftig økonomi i Køge, og vi har store forventninger til de mange udviklingsprojekter, som i disse år bliver til virkelighed, siger Køges borgmester Flemming Christensen. (Arkivfoto).

Bredt flertal bag Køges budget

Budget ’16: Køge tager ansvar for fremtiden og værner om kernevelfærden

KØGE: Seks ud af syv af Byrådets partier blev sent søndag aften enige om kommunens budget for 2016-19. Bedre hjemmepleje, kvalitetsløft til folkeskolen, opgradering af legepladser, ny cykelsti og flere midler til kultur- og idræt står øverst på næste års dagsorden.
Køge Kommune er en stolt vækstkommune, der tager ansvar for fremtiden og værner om velfærden.
Kommunen har en stærk og robust økonomi og passer på pengene, så der også i fremtiden er rum til at investere i vækst og velfærd. Der skal være plads til en god barndom, en god alderdom og god fremkommelighed i kommunen, mens der bygges overalt i kommunen.
Derfor har forligsparterne bag årets budget, bestående af Det Konservative Folkeparti, Venstre, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti og Enhedslisten valgt at investere 17,7 mio. kr. i serviceforbedringer, der blandt andet går til folkeskolen, hjemmeplejen, opgradering af legepladser og flere midler til kultur- og idræt.
Ligesom der er afsat midler til ny cykelsti langs Snogebækken, trafik- og miljøplan samt kystsikring. Forligsparterne ønsker desuden at styrke turismen og passe på Køges unikke kulturarv, og derfor indeholder budgettet også støtte til Museums Sydøstdanmarks forskning i Borgring og fortsat støtte til Hummeren.
 

Køge passer på pengene

Budgettet tager højde for, at regeringen måske går på strandhugst i kommunekassen. Det skyldes, at regeringen med Økonomiaftalen pålagde kommunerne et omprioriteringsbidrag på 1 % om året.
Fra 2017 og årene frem er det derfor usikkert, hvor mange penge kommunen har at gøre godt med, og derfor har forligsparterne besluttet, at der allerede nu skal laves et særligt Beredskabs-sparekatalog, som kan indgå i næste års budgetforhandlinger.
Byrådet forventer, at regeringen, på trods af omprioriteringsbidraget, også ønsker at sikre gode kommunale velfærdsydelser og de midler, som er nødvendige for, at det kan lade sig gøre.
- Derfor skal vi nærmere se Beredskabs-sparekataloget som Køge Kommunes plan for, hvilke muligheder vi har, alt efter hvor mange penge, det viser sig, vi har efter 2017. På denne måde sikrer vi, at vi har noget at stå imod med, og det har vi heldigvis, siger borgmester Flemming Christensen.
- Vi har en særdeles fornuftig økonomi i Køge, og vi har store forventninger til de mange udviklingsprojekter, som i disse år bliver til virkelighed. Vi ser allerede nu, at udviklingen i bl.a. Køge Kyst og Køge Nord tiltrækker både virksomheder og tilflyttere, som er helt afgørende for, at vi kan sikre de bedste rammer for vækst og udvikling. Men vi skal også værne om velfærden og tilbyde ordentlig børnepasning, ældrepleje, skoler og idrætsfaciliteter. Derfor forbereder vi os allerede nu på svære tider og udpeger de områder, hvor Køge Kommune kan spare fra 2017 og frem, hvis regeringens Økonomiaftale gør det nødvendigt. Det er ganske enkelt det ansvarlige at gøre, siger borgmester Flemming Christensen.
 

Blandt elementerne i aftalen er:

• Kvalitetsløft til folkeskolen for 10,8 mio. kr. • Rene skoletoiletter for 4,8 mio. kr. • Mere IT i folkeskolen for 5 mio. kr. • Kvalitetsløft i hjemmeplejen for 8 mio. kr. • Renovering af legepladser for 1 mio. kr. • Støtte til eliteidrætten for 3 mio. kr. • 5 mio. kr. til ny midlertidig idrætshal • 960.000 til Hummeren • Sammenhængende cykelstinet og ny cykelsti ved Snogebæk for 4,7 mio. kr. • Kystsikring for 4 mio. kr. • Velfærdsinvesteringspulje for 5 mio. kr.
Læs hele budgetforslaget på www.koege.dk/budget2016.
Budgetforslaget vedtages formelt ved Byrådets andenbehandling den 8. oktober.

Rammerne for Køge kommunes Budget 2016-19

Servicebudgettet

• Indeholder samlet set et løft på 17,7 mio. kr. i 2016

• Indeholder besparelser og effektiviseringer for 13 mio. kr. i 2016

• Udgør i alt 2,5 mia. kr. – hertil kommer udgifter til indkomstoverførsler og andet. Anlægsbudgettet

• Indeholder nye anlægsinvesteringer for 4,7 mio. kr.

• Omfatter vedligeholdelse, genopretning og nye initiativer for i alt 213 mio. kr. i 2016

Skattesatser

Skattesatserne er uændrede i forhold til 2015

• Personskat: 24,9 procent

• Kirkeskat: 0,87 procent 

• Grundskyld - almindelige ejendomme: 21,038 promille

• Grundskyld – produktionsjord: 6,24 promille

• Dækningsafgift – erhvervsejendomme: 0 promille

• Dækningsafgift - offentlige ejendomme, forskelsværdi: 8,75 promille

• Dækningsafgift - offentlige ejendomme, grundværdi: 10,5 promille

Kassebeholdning:

Budgetaftalen indeholder et kassetræk på knap 23 mio. kr. af de samlede udvidelser på både drift og anlæg. Med aftalen opretholder forligsparterne en god likviditet gennem hele perioden – i overensstemmelse med Byrådets økonomiske politik.

Publiceret 28 September 2015 14:00