430 elever fra den tidligere Egtved kommune deltager i projektet.

430 elever fra den tidligere Egtved kommune deltager i projektet.

Elever skal sætte grænser

Kriminalitetsforebyggende projekt for 7.-8. klasser er i gang i den tidligere Egtved Kommune.

Formålet med projektet ”Grænser-Konsekvens-Ansvarlighed” er et forsøg på at mindske hærværk, tyveri, vold, stofmisbrug, handel med stoffer og anden kriminalitet blandt de unge i lokalsamfundet.
Midlet er projektet, hvor de 430 unge fra den tidligere Egtved Kommune får prøvet grænser af, mærker konsekvenserne af deres handlinger og bliver bevidste om ansvarlighed over for sig selv og andre.
Bag projektet står en gruppe personer, som arbejder med problemstillingerne til dagligt. Det er landbetjenten i Egtved, SSP-teamet i Vejle, Ungdomsskolen i Egtved og Øster Starup Skole.
Projektet har opnået økonomisk støtte fra fonde og erhvervsvirksomheder, og er ikke forankret i et offentligt/kommunalt projekt. Skolerne bidrager med lærere.

Foredrag i øjenhøjde

Den lokale landbetjent og SSP konsulent har besøgt 7.-8. klasserne på seks skoler i løbet af september måned.
Torsdag den 1. oktober afholder Søren Lynge et aftenforedrag for elever og forældre på Aagaard Efterskole. Søren Lynge er stifter og leder af ungdomsproblemer.dk og kommunikerer i øjenhøjde med de unge.
Projektet kulminerer med et heldagsarrangement på Vingstedcentret den 5. oktober. På dagen skal eleverne fra de involverede skoler gennemføre et ”konsekvensrally”. Eleverne optjener løbende point dels ved at møde op til foredraget og ved at løse opgaverne til arrangementet i Vingsted.
10 politibetjente, fem SSP-konsulenter, Ungdomsskolen, Fængselsvæsnet, lærere, brandvæsnet, forældre og frivillige vil guide de 430 elever gennem et oplevelsesevent.
Her stilles eleverne overfor 21 opgaver, som skal gøre dem klogere på grænser, konsekvenser og ansvarlighed, som er nøgleordene i projektet. DGI Sydøstjylland er ansvarlig for afviklingen af dagen.

Publiceret 28 September 2015 07:00