Netværksgruppe for forældre med børn med autisme

Aabenraa Kommune tilbyder nu forældre til børn med autisme, at de kan komme med i en netværksgruppe med andre forældre til børn med autisme. Gruppen bliver lille og tryg på maksimalt 12 personer, så det bliver lettere at tale om udfordringerne. I forløbet får deltagerne undervisning og kan derudover dele erfaringer og skabe netværk. På første møde vil temaet være hjælpemuligheder i det offentlige system. Fremad vil der ud over det planlagte indhold være lejlighed til at få indflydelse på, hvilke temaer der ellers skal behandles.
Gruppen mødes fem gange hen over efteråret i Børnehuset Lille Kolstrup. Netværksgruppen ledes af småbørnskonsulent Kirsten Jensen.

“Dagligdagen med et barn med autismediagnosen stiller store krav til forældres tålmodighed, overbærenhed og opfindsomhed, når de ønsker en almindelig hverdag uden opslidende konflikter. I sådan en situation er kontakten med ligesindede af stor værdi. Forældrenetværksgruppen er en platform, hvorfra nye venskaber kan opstå på baggrund af erfaringsudveksling omkring fælles udfordringer,” påpeger Kirsten Jensen.

Tilmelding er nødvendig og skal ske til Kirsten Jensen på e-mail: koj@aabenraa.dk eller tlf.: 40 22 94 90. Pladserne i gruppen tildeles efter ”først til mølle”-princippet. Man kan deltage som mor eller far eller forældrepar til barn med autisme.

Initiativtagere er småbørnsteamet og småbørnskonsulenten på handicapområdet i Aabenraa Kommune. Det er 4. gang, småbørnsteamet udbyder forløb, der henvender sig til forældre, der søger andre forældre.
Fakta

Det er gratis at deltage i netværket
Møderne finder sted i Børnehuset Lille Kolstrup, Lille Kolstrup 10, Aabenraa
Mødedatoerne er 7./10., 20./10., 4./11., 17.11. og 2.12.
Alle gange kl. 18.30-20.30

Publiceret 28 September 2015 07:00