Nye skove skyder frem i Randers

Kommunen begynder i dette efterår beplantningen af ny skov i Fårup og Øster Tørslev. Skovrejsningen er en del af kommunens skovstrategi. Frem mod 2030 skal der plantes 3000 hektar ny skov rundt om i kommunen
 
Mere skov giver flere naturoplevelser og gode muligheder for bevægelse. Samtidig er skovtilplantning er med til at sikre rent drikkevand og optage CO2 fra luften. Derfor har byrådet i Randers i 2012 vedtaget en skovstrategi, der betyde en fordobling af det nuværende skovareal inden for en periode på godt 100 år. Og inden år 2030 skal der rejses mindst 3000 hektar skov.
Randers Kommune begyndte på arbejdet med etableringen af en folkeskov i Spentrup for to år siden, og i dette efterår vil der blive rejst 13 hektar kommunalejet skov i henholdsvis Øster Tørslev og Fårup.
”Vi har haft de første møder med borgerforeninger, skoler og daginstitutioner, der alle ser frem til nye rekreative muligheder i deres område,” fortæller skov- og landskabsingeniør, Randi Flensborg Jørgensen.
I Fårup rejser kommunen 3,5 hektar skov, som kommer til at støde op til en lille nuværende skov. Dermed bliver der i alt fem hektar meget bynær skov.
”Den lokale SFO og børnehave har ytret ønske om at være med til at plante træer i skoven, og på den måde bliver det også et pædagogisk projekt,” fortsætter Randi Flensborg Jørgensen.
I Øster Tørslev bliver skoven en del større – nemlig på 10 hektar. Heraf er en lille hektar allerede plantet. Skoven ligger i sammenhæng med et afgræsset overdrev og den kommunale undervisningsskov. Dermed kan Øster Tørslev om 5-6 år, når træerne har vokset sig store, se frem til et lækkert rekreativt område.

Man kan læse mere om skovplanerne på www.natur.randers.dk

Publiceret 28 September 2015 13:39