For første gang siden kommunalreformen i 2007 er et budgetforlig fået opbakning fra hele byrådssalen. (Arkivfoto)

For første gang siden kommunalreformen i 2007 er et budgetforlig fået opbakning fra hele byrådssalen. (Arkivfoto)

Tilfredshed med budgetforliget hele vejen rundt

Socialdemokraterne, Slesvigsk Parti, Konservative Folkeparti, Fælleslisten, Enhedslisten, Venstre og Dansk Folkeparti står allesammen bag 'Det går fremad - en ansvarlig kurs'

Med overskriften 'Det går fremad – en ansvarlig kurs' indgik byrådets partier onsdag formiddag et budgetforlig, som betyder, at Sønderborg byråd fortsat vil arbejde med en stram økonomisk styring, men også med plads til de visioner, som et enigt byråd har besluttet. Det er første gang, siden kommunalreformen i 2007, at et budgetforlig bakkes op af hele byrådssalen.
Dermed er det Socialdemokraterne, Slesvigsk Parti, Konservative Folkeparti, Fælleslisten, Enhedslisten, Venstre og Dansk Folkeparti, som er med i aftalen og dermed har medvirket til at fastlægge rammerne for Sønderborgs økonomi for perioden 2016 -19.

forliget blev uddybet

Fredag morgen deltog partierne bag budgetforliget i et pressemøde i byrådssalen på rådhuset i Sønderborg. Her blev indholdet i budgetforliget uddybet af borgmester Erik Lauritzen, og gruppeformændene fra forligspartierne benyttede lejligheden til at kommentere forliget. Alle gruppeformændene udtrykte stor glæde over, at det var lykkedes at nå et bredt budgetforlig. Det er en styrkelse af Sønderborg Kommune og lover godt for kommunens fremtid.
Gruppeformændene fremhævede alle forskellige elementer i forliget, som de var særligt glade for. Her skal nævnes mere fokus på erhvervslivet, når den kommunale erhvervsservice styrkes. Flere opgaver skal i udbud, og der skal fokus på mulighederne for at tilpasse indkøbspolitikken, så lokale får optimale muligheder for at kunne byde ind på opgaverne. En styrket indsats i folkeskolen, bl.a. mere og tidligere tyskundervisning, blev også nævnt. Der kommer to mio. kroner ekstra til ældreområdet, og budgetforliget indeholder også mere hjælp til folk på kanten af arbejdsmarkedet og flere midler til at styrke landdistrikterne. Der var også bred enighed om, at der skal etableres bemandede turistinformationssteder centralt i Nordborg og Gråsten og et medborgerhus i Broager.

Rigtig rigtig glad

”Der skal ikke herske tvivl om, at jeg er rigtig, rigtig glad for at det lykkedes os at stå sammen som byråd og få skabt et budgetforlig, som er bredt forankret. Og jeg vil gerne sige tak til alle partierne, som har sat sig til forhandlingsbordet med en åben og konstruktiv tilgang til forhandlingerne," udtaler Sønderborg Kommunes borgmester Erik Lauritzen, der tilføjer, at alle forhandlingsparterne naturligvis har måttet bøje sig og indgå kompromisser.
Med det nye budgetforlig holder byrådet fortsat fuldt fokus på de tre fyrtårne, Destination Sønderborg, Byens Havn og ProjectZero. Samtidig vil man arbejde på at videreudvikle både byrådets særlige indsatsområder, som f.eks. erhverv, kultur og turisme, uddannelse og det aktive medborgerskab.

En usikker fremtid

Borgmester Erik Lauritzen understreger dog, at de kommende års budget rummer en høj grad af usikkerhed på grund af den aftale som Kommunernes Landsforening (KL) indgik med regeringen, ikke mindst i perioden 2017-19 er der usikkerhed om økonomien i landets 98 kommuner.
”På vores budget vil der i perioden 2017-19 blive behov for at skrue ned på de kommunale anlægsinvesteringer. Samtidig intensiveres arbejdet med den igangværende effektiviseringsstrategi, som skal sikre, at vi optimerer vores ressourcer, uden at gå på kompromis med kvaliteten af den kommunale service,” fortæller Sønderborgs borgmester, der understreger, at man fortsat vil arbejde for at kommunen også fremadrettet vil investere klogt i både mennesker og maskiner.

Publiceret 28 September 2015 15:00