Randers:

Bybusbetjeningen skal undersøges

Af
Dan Jensen

Nu skal bybusbetjeningen i Randers Kommune undersøges.
Det eksisterende bybussystem har fungeret siden 80'erne uden større ændringer.
Fordelene ved det nuværende system er blandt andet, at de gennemgående linjer minimerer antallet af skift og at der sikres kvarters- og halvtimesdrift i dagtimerne.
Ulempen er, at det er meget stift og det er vanskeligt at tilpasse i forhold til f.eks. nye byudviklingsområder, placering af nye uddannelsesinstitutioner og arbejdspladser.
På den baggrund er det besluttet, at forvaltningen skal udarbejde et kommissorium for en undersøgelse af, om der vil være fordele ved at ændre det eksisterende bybussystem.
Sagen behandles i Miljø- og teknikudvalget i denne uge.

Publiceret 28 September 2015 06:42