Randers :

Grundejere vil have bedre støjdæmpning

Af
Dan Jensen

En grundejerforening ønsker, at Randers Kommune forbedrer støjbekæmpelsen langs Clausholmvej.
Det skal ske ved at udbygge den eksisterende støjvold.
Kommunen har dog afvist ønsket med henvisning til, at den stigende trafik er en del af samfundsudviklingen og at kommunen ikke kan prioritere midler til støjbekæmpelsen.
Kommunen vil dog bakke op om en udbygning af støjvolden, hvis grundejerne vælger selv at påtage sig opgaven.
Grundejerforeningen er ikke tilfreds med den udmelding og ønsker nu at få sagen drøftet i Miljø- og teknikudvalget.

Publiceret 28 September 2015 09:53