Randers :

Høring om Bolværkslinjen udsættes

Af
Dan Jensen

Arbejdet med den såkaldte VVM-redegørelse for Bolværkslinjen i Randers blev indledt for mere end to år siden.
Men selv om arbejdet snart er færdigt vil forvaltningen vente med at sende det i høring.
Det skyldes at man vil afvente resultatet af drøftelserne omkring projekt Byen til Vandet.
Det vil være en fordel at have drøftet og valgt, hvilke af Byen til Vandets scenarier, der skal arbejdes videre med inden høringen.
Der er i alt afsat seks mio. kr. til udarbejdelsen af VVM for Bolværkslinjen.

Publiceret 28 September 2015 11:04