Af Ole Adrian Sørensen

Af Ole Adrian Sørensen

Bålet brænder lystigt

Den skandaløse byggesag på Gl. Køge Landevej 479 er tilsyneladende - på det officielle kommunale plan - havnet som en sag, der nu udelukkende handler om hvor stor en erstatning Hvidovre Kommune skal udbetale til bygherren. Hvidovre Avis har tidligere indgående beskæftiget sig med at få afdækket hvordan en så stor fejl i den kommunale plan- og miljøafdeling kunne ske. Men det har desværre ikke for redaktionen været muligt at komme helt til bunds i det kommunale morads. Fejlens størrelse, den besynderligt korte sagsbehandlingstid, det forbløffende persongalleri og flere andre forhold har imidlertid fået den konsekvens, at der overalt i Hvidovre tales meget om sagen. Mange teorier får luft under vingerne - ord som bestikkelse, vennetjeneste, kammerateri eller decideret afpresning - flyver rundt i kommunen. Heldigvis har borgmesteren for over en måned siden lovet kommunalbestyrelsen, at der kommer en redegørelse om forløbet. Hvidovre Kommune har erkendt fejlen og kommunen skal derfor udbetale erstatning til bygherren for nedrivning af byggeriet. Det fremgår af de kommunale sagsakter. Eller har bygherren - trods den fejlagtige kommunale byggetilladelse - også et juridisk ansvar for at overholde vedtægter og tinglyste forhold? Og er placeringen af bygningen - den åbenlyst så forkerte og ulovlige placering - på grunden også bygherrens og arkitektens ansvar? Det aner denne kommentars skribent intet om. Men hvis det er tilfældet, er det nyt brænde på det bål, der brænder. For hvorfor har kommunen i så fald ikke haft styr på dette forhold? Bålet brænder lystigt i Hvidovre - og næres primært af et uafklaret sagsforløb i kommunens forvaltning. Hvis der er klarhed over forløbet hos den politiske top og øverste administrative ledelse bør det klart fremgå af den redegørelse, som Hvidovre venter på. Hvis ikke der er klarhed og gennemskuelighed i sagen, er det stærkt utilfredsstillende - og det kalder vel så på en ekstern undersøgelse. Men der er måske ikke grundlag for, at kommunen beder politiet om at kigge nærmere på sagen. Eller er der et eller andet sted ikke interesse for, at sagsforløbet bliver fuldt og helt afdækket?

Publiceret 29 September 2015 08:00