Byggeriet

Byggeriet

Bygherre og arkitekt har også et ansvar!

Arkitekt om det ulovlige byggeri på Gl.Køge Landevej

Det har vakt nogen forundring blandt byggesagkyndige, at Hvidovre Kommne - og dermed kommunalbestyrelsen - åbenbart mener at ejeren af den ulovligt opførte bygning på Gl. Køge Landevej skal kompenseres og have erstatning for nedrivningen af bygningen på Gl. Køge Landevej.

- Uanset at bygherren tilsyneladende har fået en fejlagtig kommunal tilladelse har han, og for så vidt også arkitekten, et juridisk ansvar for at overholde vedtægter og tinglyste forhold samt rette sig efter byggereglementet B.R. 2010, fastslår arkitekt Preben Søeborg, tidl. CanByg i Hvidovre. - Absurditeten understreges af at man, før man søger om byggetilladelse i Hvidovre Kommune, bl.a. kan konstatere alt dette på kommunens hjemmeside, der omhandler ansøgninger om nybygninger.

De må have vidst det!

Som mange andre, udtrykker Preben Søeborg forundring  over at ingen kommunale udtalelser i de mange artikler i Hvidovre Avis, har været inde på det forhold, at opførelsen at den ulovlige bygning også er arkitektens ansvar, idet han må have vidst, at bygningen var ulovligt placeret på grunden, al den stund, at afstand til skel og højdegrænseplanen er tydeligt beskrevet i B.P. 2010 (byggereglementet). - Derfor har såvel bygherren som arkitekten givetvis også et ansvar, og jeg synes ikke vi skal lade os nøje med, at man fra kommunalt hold bare siger "vi betaler", - for det er jo os borgere i Hvidovre der også får den regning, slutter Preben Søeborg. Iøvrigt er bygningens placering på grunden så åbenbar ulovlig, at man burde have gjort anskrig langt tidligere, - f.eks. hvis der foretages syn på udgravning, kloak og bærende konstruktioner. Men det gør man måske heller ikke mere?        mads-

Publiceret 29 September 2015 08:00