Fåtallet til borgermødet var for fortætning, men referatet fra borgermødet vægtede fåtallets holdninger, selv om både borgmester og en gruppe borgere opfattede det som at en større gruppe var imod fortætning af Cirkusgrunden.

Fåtallet til borgermødet var for fortætning, men referatet fra borgermødet vægtede fåtallets holdninger, selv om både borgmester og en gruppe borgere opfattede det som at en større gruppe var imod fortætning af Cirkusgrunden.

Deres oplevelse og følelse kan jeg ikke tage fra dem

Helle Adelborg svarer på kritik om manipulation til borgermøde om kommuneplan

Borgmester Helle Adelborg var til stede ved borgermødet og deltog i det gruppearbejde, hvor man drøftede fortætning. Hun skriver til Hvidovre Avis, at der efter hendes opfattelse var nogle stykker der var for fortætning og at flere var imod fortætning af Cirkusgrunden. At resultatet af borgermødet var manipuleret hverken be- eller afkræfter hun.

- Deres oplevelse og følelser kan jeg ikke tage fra dem. Der var meget stor interesse for emnet og en stor gruppe ved bordet, der drøftede fortætning. De første 2-3 deltagere ved bordet meldte ud, at de fandt Cirkusgrunden som det bedste sted for byfortætning, men jeg gik fra gruppen med en klar oplevelse af, at flere andre ønskede det anderledes. Det var også derfor, at jeg gjorde det klart, at de har mulighed for at give udtryk for deres mening i et høringssvar, skriver Helle Adelborg i et skriftligt svar til Hvidovre Avis. Hun fastslår desuden, at kommuneplanen er den overordnede ramme for lokalplanlægningen, der ikke nødvendigvis betyder, at det kommer til at ske helt konkret. - På vejen dertil skal der udarbejdes lokalplan, som skal politisk behandles, sendes i offentlig høring osv. Sådan som det altid skal ske, når der foregår lokale ændringer af områder her i byen, skriver borgmesteren. key

Publiceret 29 September 2015 08:00