Det kommunale udspil med at fortætte Cirkusgrunden med op til 300 boliger i op til otte etager, fik Marianne Petersen til at dukke op til borgermødet om Kommuneplan 2014. Og hun var ikke den eneste borger på mødet, der havde noget at sige om det, der ligner planer om en massiv fortætning af området på Cirkusgrunden.

Det kommunale udspil med at fortætte Cirkusgrunden med op til 300 boliger i op til otte etager, fik Marianne Petersen til at dukke op til borgermødet om Kommuneplan 2014. Og hun var ikke den eneste borger på mødet, der havde noget at sige om det, der ligner planer om en massiv fortætning af området på Cirkusgrunden.

Flere følte resultatet var manipuleret

Høringsperioden for Kommuneplan 2014 er i gang. Forleden var der borgermøde om selvsamme. En væsentlig andel af mødedeltagerne var mødt op for at udtrykke deres misfornøjelse med planerne om fortætning af Cirkusgrunden

Kommunen leverede en saglig gennemgang af de væsentligste ændringer i den kommende kommuneplan, men en gruppe borgere følte ikke, at deres input om mindre fortætning af Cirkusgrunden blev tilstrækkeligt vægtet i det samlede resultat af borgermødet.

Sådan lyder kritikken fra en af de borgere, der deltog i borgermødet tirsdag aften i Enghøjhusets Aula. - Jeg synes, at vi fik en super saglig og flot gennemgang, men da jeg så det billede af graden af fortætning på Cirkusgrunden tænkte jeg, at det måtte være worst case, så det ville blive nemmere for os at sluge i sidste ende, fortæller Marianne Petersen. Marianne Petersen har i en årrække boet sammen med sin familie med direkte udsigt til Cirkusgrunden. I dag bor hun i et andet område, men det ændrer ikke på, at hun mener, der er en værdi i, i et vist omfang at fastholde Cirkusgrunden som den er i dag. - Jeg ved da godt, at det er en utopi at forestille sig, at der slet ikke bliver bygget noget her, men den her mark er en oase, som man bliver glad for at se, når man kommer hjem fra arbejde med toget og står af på Avedøre Station, siger hun, mens hun sidder på en bænk på Cirkusgrunden, hvor Hvidovre Avis har sat hende stævne.

Følte sig manipuleret

Tilbage på borgermødet var Marianne Petersen i øvrigt langt fra den eneste, der udtrykte direkte modvilje mod graden af fortætning i området. Flere deltagere på borgermødet gav højlydt udtryk for utilfredshed med planerne. - Det må være en ommer, sagde en kvinde der deltog i mødet. Da deltagerne til borgermødet efter fremlæggelsen af kommuneplanen skulle samles i grupper, var der således en stor tilslutning til den gruppe, der skulle arbejde med netop fortætning. Slutresultatet af gruppens input blev efterfølgende sammenfattet på en planche af en medarbejder fra Teknisk Forvaltning. - Det føltes ærlig talt som en våd klud i ansigtet. Flertallet i gruppen var imod fortætning af Cirkusgrunden og så blev resultatet, at der øverst kom til at stå, at Cirkusgrunden er oplagt til fortætning, fortæller Marianne Petersen. Det fik Marianne Petersen og flere andre, som Hvidovre Avis efterfølgende har talt med, til at undre sig. De følte at resultatet var manipuleret. - Jeg følte mig ærlig talt lidt manipuleret, og jeg gik derfra med ordet manipulation i mit hovede, siger Marianne Petersen. På selve mødet rejste Marianne Petersen sig da også for at udtrykke sin klare holdning til situationen: - Jeg blev nødt til at sikre mig, at det blev taget til referat, at det bestemt var et mindretal på mødet, der gik ind for en fortætning, siger Marianne Petersen. Den melding fik i øvrigt borgmester Helle Adelborg til at forsikre deltagerne om, at der ikke sker noget på grunden uden at borgerne bliver spurgt - og at selv om det eventuelt besluttes, at der skal være en fortætning på grunden, så er det ikke ensbetydende med, at det kommer til at ske. key Læs hvad kommunen siger til kritikken på side 11. Læs også hvad kommunalestyrelsesmedlem Steen Ørskov (C) skriver om mødet i sit læserbrev på side 6.

Publiceret 29 September 2015 08:00