Kommunen brugte 20 mio. kr. på konsulentbistand i 2014

Hvidovrelistens Arne Bech udbad sig i begyndelsen af august en opørelse over kommunens forbrug af konsulentydelser. Nu har han endelig fået svar...

- Jeg havde nok forventet et tocifret millionbeløb, men jeg er alligevel overrasket over, at udgiften er så stor, siger Arne Bech.

Udgiften, Arne Bech taler om, er det beløb som Hvidovre Kommune på et år (2014) har brugt på konsulentydelser. Denne opgørelse over kommunens samlede forbrug af konsulentydelser i alle forvaltninger udbad han sig i begyndelsen af august - og i sidste uge fik han så svar på sit spørgsmål. Samlet set overstiger Hvidovre Kommunes udgifter til konsulentydelser 20 mio. kr. - Beløbets størrelse viser tydeligt, at det var et berettiget spørgsmål, siger han og tilføjer, at notatet er professionelt og gennemarbejdet. Beløbets størrelse er dog ikke det eneste, der får Arne Bech til at undre sig. Både tidspunktet for modtagelsen af notatet og en anonymisering af, hvem der udbad sig notatet, mener Bech er besynderligt. - Jeg bad om det i begyndelsen af august, og jeg undrer mig da over, at det først kommer nu, hvor kommunalbestyrelsen ikke blot allerede har førstebehandlet budgettet, men hvor økonomiudvalget også har foretaget andenbehandling, siger Arne Bech.

Uden for politisk indflydelse

Arne Bech påpeger desuden, at det høje beløb brugt på konsulentydelser i langt de fleste tilfælde er helt uden for politisk indflydelse. - Hvidovrelisten har selv støttet konsulentordninger i hensigtsmæssige sammenhænge, men når vi kommer ud i den her størrelsesorden, så er der for alvor grund til, at man som ansvarlig politiker ser nærmere på, hvordan vi klarer dagen og vejen med konsulentydelser, siger han. Han understreger samtidig, at det er sagt med al respekt for konsulentvirksomheder og deres ydelsesevne, men at han mener, at Hvidovre Kommune som udgangspunkt har mere gavn af faste ansættelser end de løse konsulenter.

Konsulentydelser med i budget

Som eksempel nævner Arne Bech et, efter hans mening, turbulent forløb omkring besparelser på skoleledelsen, der blev taget af bordet, men hvor konsulentforløbet blev fastholdt. - Det samlede beløb er fire-fem gange større, end det man ville spare på ledere i skolen og alligevel kan man finde penge til sager, man slet ikke skulle have brugt penge på. Så stor en udgift til konsulentydelser ville vi sandsynligvis ikke have, hvis Hvidovre var en veldrevet kommune, siger han. Han tilføjer desuden, at han finder det mærkværdigt, at man i Hvidovre Kommune er modstander af at finde besparelser ved at konkurrenceudsætte og teste, når man tilsyneladende uden problemer kan købe dyre konsulenter. Arne Bech har tænkt sig at arbejde videre med indholdet af notatet, når medlemmerne af Hvidovrelisten mødes til deres medlems- og budgetmøde i morgen onsdag. - Vi vil helt naturligt drøfte situationen nærmere og sandsynligvis komme med et besparelsesudspil baseret på sund fornuft til gavn for et bedre Hvidovre, slutter Arne Bech. mads-

Publiceret 29 September 2015 08:00