Kommunen præsenterede kommuneplanen

Borgernes input til kommuneplanen tages med videre i arbejdet, og man kan forsat indsende skriftlige høringssvar, lyder det fra kommunen

Formålet med tirsdagens borgermøde om den kommende kommuneplan for Hvidovre var først og fremmest at præsentere planen og de væsentligste elementer.

- Formålet med borgermødet er todelt. For det første er det en præsentation af kommuneplanen, hvor administrationen fremhæver de væsentligste nyskabende elementer. Man kan altid diskutere, om der manglede præsentation af et emne eller to, og det vil altid være afhængig af hvilken optik man læser materialet med. For det andet er formålet med borgermødet, at høre borgernes umiddelbare kommentarer til kommuneplanforslaget, som i sin helhed har været tilgængelig på kommunens hjemmeside siden 1. september, skriver Gert Nelth, der er direktør Kultur, Miljø og Vækst i Hvidovre Kommunes. Han understreger desuden, at de fremkomne bemærkninger på borgermødet blev noteret af repræsentanter for administrationen, og at de vil indgå i det videre arbejde med kommuneplanen. - Det betyder, at hver enkelt kommentar indgår i en opsamling som præsenteres i den sagsfremstilling til Kommunalbestyrelsen, som udarbejdes i forbindelse med fremlæggelse af kommuneplanforslaget efter høringsperioden. Administrationen vil ligeledes vurdere og bemærke de enkelte kommentarer, således at politikerne dels har en opsamling på, hvad borgerne har udtalt, dels administrationens vurdering af disse. Hvad der så ender i kommuneplanen - er op til Kommunalbestyrelsen at afgøre, lyder det fra Gert Nelth. Direktøren påpeger endvidere, at kommuneplanen netop nu er i høring og at alle borgere har mulighed for skriftligt at tilkendegive deres holdning til kommuneplanforslaget. - Alle skriftlige henvendelser fra borgerne indgår ligeledes i Kommunalbestyrelsessagen suppleret med administrationens kommentarer; og her er det ligeledes Kommunalbestyrelsen, som afgør, hvilke borgersynspunkter, der skal manifestere sig i den endelige kommuneplan, slutter han. Høringssvar skal være kommunen i hænde senest den 27. oktober.key

Publiceret 29 September 2015 08:00