Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen (tv) og borgmester Niels Hörup mødes på Korporalskroen ved Karlslunde. (Privatfoto).

Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen (tv) og borgmester Niels Hörup mødes på Korporalskroen ved Karlslunde. (Privatfoto).

Ministerbesøg i Solrød med fokus på erhvervslivet

SOLRØD: Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen mødtes mandag med Solrøds borgmester Niels Hörup og en række lokale virksomhedsledere. Statens fingerplan og det kommunale udligningssystem var blandt andet på dagsordenen.
Det var de lokale virksomheders rammevilkår, der var i fokus, da Solrød mandag formiddag havde besøg af erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen.
Ministeren mødtes først med borgmester Niels Hörup, som redegjorde for Solrøds problemer med statens fingerplan og kommunernes udligningssystem.
- Der er ingen tvivl om, at udligningen og fingerplanen er de to største væksthæmmere for Solrød Kommune, fordi de rammer os både på den fysiske og økonomiske planlægning og gør det svært at understøtte vækst og udvikling i virksomhederne. Fingerplanen giver en række fysiske retningslinjer, der gør det svært at bygge til virksomhederne, og udligningen indsnævrer det økonomiske grundlag for at investere i dem, siger borgmester Niels Hörup, som glæder sig over, at ministeren var meget lydhør.
Niels Hörup fik i sin egenskab af formand for KKR Sjælland desuden anledning til at drøfte udflytning af statslige arbejdspladser, transport og infrastruktur, mobil- og bredbåndsforbindelser, erhvervsuddannelser og sundhed med ministeren. Troels Lund Poulsen mødtes herefter med en række lokale virksomhedsledere, som også gav gode forslag til, hvordan rammevilkårene kan forbedres for erhvervslivet – og dermed skabe vækst, udvikling og varig beskæftigelse.

Fingerplan 2013 og udligngssystemet

Statens fingerplan er en plan, der bestemmer retningslinjerne for by- og erhvervsudviklingen i hovedstadsområdet.

Planen udpeger grønne områder, en transportkorridor og såkaldte byfingre, der bestemmer, hvor kommunerne må bygge boliger og erhverv.

Planen betyder, at hver eneste kvadratkilometer i Solrød Kommune er underlagt statslig regulering.

Fakta om udligningssystemet

Solrød er den eneste kommune i Region Sjælland, der betaler til den såkaldte landsudligning.

I 2016 betaler kommunen cirka 60 millioner kroner til andre kommuner i landet, og sammenholdt med kommunens opkrævningsgrundlag betyder det, at der mangler 94 mio. kr. i kommunekassen.

Publiceret 29 September 2015 06:00