Gro har fået nye tænder. (Arkiv foto).

Gro har fået nye tænder. (Arkiv foto).

Tunnelmaskinen "Gro" måtte have nye tænder

Status for det omfattende kloaktunnel-projekt mellem Gl. Køge Landevej og Vigerslev Alle

Maskinen med navnet "Gro", der skal bore kloaktunnelen mellem Gl. Køge Landevej og Sønderkær, har siden juni tygget sig gennem 250 meter undergrund. Det har været hårdt for hendes tænder, som er blevet skiftet flere gange på grund af nedslidning.

Af
nem@hvidovreavis.dk

- "Gro" arbejder alle hverdage fra syv morgen til klokken 18 aften. Og arbejdsdagen er hård for hendes tænder, siger projektleder Eva Arler fra HOFOR. - Undergrunden har bestået af meget hård kalk og flint, og "Gro" har skudt en gennemsnitsfart på omkring seks meter om dagen. Tyggearbejdet går hårdt ud over hendes tænder – både hjørne- og kindtænderne, som vi har skiftet flere gange. Trods den hårde undergrund og de hyppige ”tandlægebesøg” bevæger "Gro" sig frem som planlagt og forventes at nå Gl. Køge Landevej inden jul.

En fjern torden fra undergrunden

Mens "Gro" tyggede sig gennem den hårde og bastante kalk og flint har hendes aktiviteter cirka ti meter under jordoverfladen været næsten usynlige og uhørlige. - Men nu kan man måske høre hende som en svag torden fra undergrunden og lidt rystelser oppe på jordoverfladen, bemærker Eva Arler. - Det skyldes, at "Gro" nu befinder sig i ”Hvidovredalen”, som ligger i området under Bendstrupvej. Her er undergrunden mere porøs og derfor kan vi høre og mærke lidt til maskinen. I ”Hvidovredalen” er der ikke kalk, men moræneler og store sten. Undergrunden er mere uensartet her, og der er et stort indhold af sten. Derfor kan vi høre hende som en svag rumlen, ligesom det kan ryste lidt, når hun knuser og spiser de store sten.

CO2-alarmer i 35 huse (STOR RUBRIK)

I ejendomme med kælder kan der være risiko for, at der trænger CO2 op fra undergrunden, især når man sænker grundvand. CO2, som også hedder kulilte, er det vi ånder ud, og det findes naturligt i undergrunden. HOFOR har derfor i samarbejde med Hvidovre Kommune besluttet at opsætte CO2-alarmer i udvalgte ejendomme, hvor der kan være risiko for CO2. Der bliver sat alarmer op i i alt 35 ejendomme, og de 25 er allerede sat op. - Det har ikke noget med "Gro" at gøre, men er et problem, som kan opstå, når vi pumper grundvandet tilbage i undergrunden. Så kan der blive presset CO2 op gennem jordlagene, og hvis ejendommen har kælder og ligger i et område med blød tørve-bund, kan der være risiko, at denne luftart trænger ind. Derfor sætter vi CO2-alarmer op, så vi kan nedbringe CO2-indholdet straks, hvis det bliver nødvendigt, forklarer Eva Arler. De ti alarmer, som mangler, sættes løbende op, og beboerne informeres på forhånd.

Færdig på I. G. Smiths Allé

På I. G. Smiths Allé, hvor byggepladsen har ligget meget tæt på beboerne, er HOFOR færdig for denne gang: - Vi har lagt asfalt på, og der er igen åbnet for trafik. Om halvandet år kommer vi dog tilbage for at udføre et mindre arbejde, som vil tage omkring to- tre uger at udføre, tilføjer Eva Arler. Hun oplyser også, at et grundvandsanlæg foreløbig bliver stående på adressen. Her er en aktuel status for projektets arbejdssteder: Asminderødvej/Gl. Køge Landevej: Der sker ikke noget på pladsen. Man venter på "Gro", der ankommer inden jul.  Er i gang med at lægge en ny kloakledning. Arbejdet er midlertidigt indstillet, da man kun må sænke grundvandet ét sted af gangen. Det vil sige, at når vi har brug for grundvandssænkningen på tunnelen, for at vi kan tjekke Gro’s tænder, kan vi ikke arbejde på Tibberupvej. For at undgå at starte og stoppe hele tiden, har vi valgt at holde pause indtil tunnelen ikke har brug for mere grundvandssænkning. Vi varsler beboerne i området inden vi går i gang igen, oplyser HOFOR.  Sydkærsvej/Risbjerggårds Allé: Byggepladsen på Sydkærsvej vil være hovedbyggeplads de næste knap 2 år. Nu er man i gang med at bore ned til Gl. Køge Landevej, det tager resten af 2015. I starten af 2016 sættes kurs mod skakten på Sønderkær, her forventer man at ankomme i slutningen af 2016. Mens der tunneleres, kommer der 8-10 lastbiler om dagen, nogle med nye rør og andre, der skal køre det opborede jord væk. Det betyder, at der vil være en del tung trafik omkring byggepladsen. HOFOR opfordre folk til at være opmærksomme og passe på sig selv og hinanden, ligesom man selvfølgelig indskærper over for chaufførerne, at de skal kigge sig godt for. Stien inde fra Vigerslevparken er omlagt, så man kommer ud lidt længere væk fra byggepladsen. Undervejs i hele processen vil entreprenøren sørge for, at der rundt om pladsen vil blive fejet og ryddet op. Arbejdstiden vil under hele arbejdet være hverdage mellem 7 og 18. Mindre ikke støjende arbejder, som ”tandlægebesøg” nede i tunnelboremaskinen kan dog forekomme uden for denne arbejdstid. I.G. Smiths Allé/Ulfborgvej: Her er HOFOR færdige med arbejdet i skakten, og vejen er igen åben for trafik! Når hele tunnelledningen er færdig kommer man dog ud igen for at lave tilslutningen fra det eksisterende system til den nye tunnelledning. Dette arbejde forventes at foregå i foråret 2017. Næsborgvej: Skakten på Næsborgvej er fyldt op med sand og området reetableres i løbet af september/oktober, så det igen kan bruges af ejerne. Næsborgvej er af hensyn til trafiksikkerhed fortsat spærret helt for gennemkørsel på midten af vejen ved adgangsskakten. Dette er indtil videre besluttet af Hvidovre Kommunes vejmyndighed, som også er dem, der opsætter og vedligeholder den fremtidige afspærring. Vigerslev Allé: Her er HOFOR i gang med et tilslutningsbygværk på tunnelen, så området omkring Vigerslev Allé og Næsborgvej bliver sluttet til den store ledning, når denne sættes i drift. Arbejdet forventes færdigt ved udgangen af 2015.

Publiceret 29 September 2015 08:00